Επαγγελματικά Ταμεία: Τα αποτελέσματα των stress tests τέλος του 2017

του Νίκου Σακελλαρίου

Tα αποτελέσματα του 2ου stress test στα Επαγγελματικά Ταμεία (Occupational Funds) περιμένουν στην Ευρωπαική Επιτροπή  μέχρι το τέλος  του χρόνου. Τα stress tests έγιναν τον Ιούνιο 2017 βάσει των κανόνων solvency II και θα δείξουν τις αντοχές των Επαγγελματικών Ταμείων στην Ευρώπη.

Ογανώθηκαν από την EIOPA (Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή  Ασφαλιστικών Εταιρειών και Επαγγελματικών Ταμείων) με στόχο να καταγραφούν αφ’ ενός οι αντοχές του συνταξιοδοτικού συστήματος και αφ’΄ετέρου  να υπάρξει κοινή δράση για εναρμονισμό της εποπτείας με στόχο να δημιουργηθεί σε ορίζοντα δεκαετίας ένα ενιαίο συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι τα ελληνικά επαγγελματικά ταμεία έχουν διορία μέχρι το 2025 να είναι πλήρως ανακεφαλαιοποιημένα  και προσαρμοσμένα όχι μόνο στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους αλλά και στις μελλοντικές σε ορίζοντα 10ετών.

Η Ευρωπαική Ένωση στοχεύει να καταστήσει τα Επαγγελματικά Ταμεία βασικούς πυλώνες χορήγησης συντάξεων γι’ αυτό νομοθετεί συνεχώς τα τελευταία χρόνια για μετακίνηση της συνταξιοδοτικής αρμοδιότητας από τα κοινωνικά ταμεία (τα οποία έχουν το αναδιανεμητικό σύστημα) προς τα Επαγγελματικά Ταμεία (τα οποία έχουν το κεφαλαιοποιητικό σύστημα).

Σήμερα τα Επαγγελματικά Ταμεία στην Ευρωπαική Ένωση έχουν ασφαλισμένους  περίπου 70 εκατ.  άτομα   και έχουν κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους 3,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ και για τις μελλοντικές πληρωμές συντάξεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*