Nέες αντιδράσεις για το νομοσχέδιο που αφορά την επαγγελματική ασφάλιση

Ως απαράδεκτο χαρακτηρίζουν το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την «αναμόρφωση της επαγγελματικής ασφάλισης», το Σωματείο Εργαζομένων Eurobank (Union) και ο Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank.

Σε κοινή ανακοίνωση αναφέρουν:

Ως γνωστόν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) έχουν συσταθεί με το Νόμο 3029/02 και λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με το Καταστατικό τους το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εργασίας, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις στις οποίες έχουν προσχωρήσει οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι ο ι κ ε ι ο θ ε λ ώ ς, ως βασική πρόνοια α π ο τ α μ ί ε υ σ η ς, αφού η χρηματοδότηση τους στηρίζεται αποκλειστικά στις εθελοντικές, δικές τους εισφορές και στις αντίστοιχες
εργοδοτικές.

Με το εν θέματι Σχέδιο Νόμου επέρχεται ριζική μεταβολή του πλαισίου λειτουργίας των Τ.Ε.Α., επιβάλλεται επαχθής φορολόγηση εκεί που δ ε ν υ π ή ρ χ ε, δηλαδή σε εισφορές και στο εφάπαξ ποσό του βοηθήματος, αλλά και μία σειρά περιορισμών που παραβιάζουν την οικονομική ελευθερία εργοδοτών και εργαζομένων, χωρίς να έχει διαγνωστεί κάποιος βέβαιος ή πιθανός κ ί ν δ υ ν ο ς β ι ω σ ι μ ό τ η τ α ς .

Το Σχέδιο Νόμου παραβιάζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις λήψης της συνταξιοδοτικής παροχής (εφάπαξ) που προβλέπει κάθε καταστατικό των επιμέρους Τ.Ε.Α. και εγκλωβίζει εργαζόμενους που υπό προϋποθέσεις θα την λάμβαναν σε νεότερες ηλικίες, πάντα σύμφωνα με τις καταστατικές προβλέψεις.

Εισάγει ανεπίτρεπτο περιορισμό εισφορών με ανώτατο όριο τις 15.000 € ετησίως ή το 20% του ακαθάριστου εισοδήματος (όποιο είναι μικρότερο), δηλαδή περιορίζει την δυνατότητα αποταμίευσης ακόμα και σε αυτούς που μπορούν να επενδύσουν περισσότερα.

Το νέο πλαίσιο φορολογίας που εισάγει το Νομοσχέδιο είναι εντελώς άδικο αφού επιβάλλει τριπλή φορολόγηση σε κάθε φάση της επένδυσης, όπως δείχνει η εξίσωση «ΕΙΣΦΟΡΕΣ + ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ = ΠΑΡΟΧΗ». Ο φόρος θα πρέπει να καταβληθεί μόνο στο ένα (1) από τα δύο (2) σκέλη της εξίσωσης, αλλά με την λογική του νομοθέτη θα βαρύνει και τα δύο (2)!!!

Μάλιστα τα δικά μας Τ.Ε.Α. έχουν συσταθεί μετά από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και με υπογραφή Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) μεταξύ των Σωματείων των Εργαζομένων στις Τράπεζες EUROBANK και ALPHA BANK και των αντίστοιχων Διοικήσεων των Τραπεζών.

Πώς λοιπόν έρχεται η φιλελεύθερη Κυβέρνηση της Ν.Δ. να ανατρέψει την συνταγματική προστατευόμενη συμβατική ελευθερία με τις αυθαίρετες και υπερβολικές αξιώσεις του νομοθέτη που είναι σε β ά ρ ο ς των εργαζομένων-ασφαλισμένων;

Θεωρούμε την ενέργεια αυτή α ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή. Εννοείται ότι αν η Κυβέρνηση επιμείνει στην κατεδάφιση του 2ου πυλώνα ασφάλισης που είναι και προαιρετικός και
επαγγελματικός θα προσφύγουμε με όλα τα πρόσφορα ένδικα μέσα στην Ελλάδα και στην Ε.Ε., για να αποκατασταθεί η νομιμότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων που αναίτια θίγονται.

Υποτίθεται ότι τα αποθεματικά των Τ.Ε.Α. δεν επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά τα ελλείμματα ή τα πλεονάσματα της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν μπορούν ούτε να μειωθούν ούτε να περικοπούν. Για το λόγο αυτό δεν καταλήφθηκαν από τις μειώσεις των συντάξεων του Ν.4093/12 και 3986/11.

Η Κυβέρνηση μέσω της υπερφορολόγησης τελικά επιδιώκει την μείωση της αποταμίευσης, όσων έχουν καταφύγει στα Τ.Ε.Α., πράγμα που ούτε η μνημονιακή περίοδος δεν μπόρεσε να κάνει;

Ελπίζουμε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα αρνηθεί να επέμβει σε συνεστημένη συμβατική σχέση προστατεύοντας την οικονομική ελευθερία των συμβαλλομένων εργαζομένων και εργοδοτών σύμφωνα με την αρχή της χρηστής νομοθέτησης που πρέπει να καθοδηγεί τους Υπουργούς της.

Διαβάστε επίσης:

Πολύ έντονες αντιδράσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στο νέο Νομοσχέδιο Τσακλόγλου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*