Πώς ο νόμος της ΕΕ για τα δεδομένα μπορεί να αλλάξει την ασφάλιση αυτοκινήτων

Επιμέλεια: Έλενα Ερμείδου 

H νέα πράξη της ΕΕ αποσκοπεί στο να καταστήσει τα δεδομένα από τα συνδεδεμένα οχήματα κατάλληλα για αξιοποίηση, προς όφελος των ιδιοκτητών οχημάτων, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και για τη δημιουργία μιας βιώσιμης ψηφιακής καινοτομίας. 

Η πράξη αυτή της ΕΕ για τα δεδομένα ήταν το κύριο θέμα του 11ου Allianz Motor Day, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2023. Οι ειδικοί συζήτησαν τον νέο κανονισμό στο Κέντρο Τεχνολογίας της Allianz (AZT). 

Η Allianz χαιρετίζει την πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας τα σημαντικά οφέλη για τους πελάτες, αλλά ταυτόχρονα ζητά να υπάρξει μια ρυθμιζόμενη αγορά για την ανταλλαγή δεδομένων, με τους κατασκευαστές οχημάτων να ζητούν δίκαιες τιμές για την παροχή δεδομένων. 

Η πράξη της ΕΕ για τα δεδομένα, ως ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, υποστηρίζει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας, και ακολουθεί την αρχή. Η υιοθέτηση της νέας πράξης θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά οφέλη και πραγματικές καινοτομίες για τους ασφαλισμένους. Οι πελάτες στην ασφάλιση αυτοκινήτων θα μπορούσαν να πειστούν να μοιραστούν τα δεδομένα τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες και να λάβουν ελκυστικές προσφορές. Η πράξη της ΕΕ για τα δεδομένα θα έδινε επίσης σε άλλες εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις την ευκαιρία να γίνουν πιο ευρηματικές, ενώ η χρήση εκατομμυρίων δεδομένων από live κάμερες και θέσεις οχημάτων θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα του χώρου στάθμευσης στο κέντρο των πόλεων. 

Πραγματικός ανταγωνισμός μπορεί να υπάρξει μόνο με δίκαιες τιμές

Οι συζητήσεις στο 11ο Allianz Motor Day κινήθηκαν επίσης γύρω από το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο τρίτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του αυτοκινήτου στην πράξη. 

Ο νόμος της ΕΕ για τα δεδομένα ορίζει ότι τα «εύκολα προσβάσιμα δεδομένα» πρέπει να διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, το ερώτημα είναι σε τι συνίστανται αυτά τα δεδομένα και ποια τιμή μπορεί να χρεώσει ο κατασκευαστής αυτοκινήτων για τη διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους. Όπως υπογραμμίζει η Allianz, πραγματικός ανταγωνισμός μπορεί να προκύψει μόνο εάν οι κατασκευαστές οχημάτων προσφέρουν τα στοιχεία σε δίκαιες τιμές. Διαφορετικά, τα τρίτα μέρη δεν έχουν καμία πιθανότητα να καινοτομήσουν. 

Έλλειψη νομικού πλαισίου για τη διαβίβαση δεδομένων

Τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν είναι τι πρέπει να κάνει ο ιδιώτης πελάτης με τα δεδομένα του οχήματός του και, κυρίως, πώς πρέπει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και να τα μεταβιβάζει. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να μεταφέρουν οι ιδιώτες τα δεδομένα. Ο νόμος της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων απαντά εν μέρει σε αυτό, δημιουργώντας τη νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων από το όχημα σε τρίτους. 

Σύμφωνα με την Alianz, «από το νομικό πλαίσιο λείπουν ακόμη οι συγκεκριμένοι όροι με τους οποίους τα δεδομένα από το όχημα μπορούν να καταστούν αξιοποιήσιμα για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Οι νομοθέτες πρέπει να βρουν, το συντομότερο δυνατό, μια εφαρμόσιμη λύση για το θέμα αυτό, διαφορετικά ο “θησαυρός” των δεδομένων δεν μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των πελατών και όλων των συμμετεχόντων».

Όσον αφορά τη χρήση δεδομένων οχημάτων, η Allianz απαιτεί τα εξής:

Πρώτον, οι ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να έχουν πλήρη διαφάνεια σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται από το όχημά τους. Σε κάθε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου πρέπει να δίνεται ακριβής ενημέρωση, ώστε να γνωρίζει ποια δεδομένα συλλέγονται από το όχημά του. Επιπλέον, θα πρέπει να μπορεί να δει ποια από αυτά μπορούν να μεταδοθούν σε τρίτους σε πραγματικό χρόνο. 

Για να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να αξιοποιήσουν σωστά τη νεοαποκτηθείσα δυνατότητα που έχουν στα δεδομένα του οχήματός τους, απαιτείται τουλάχιστον ένα αρχικό σύνολο συγκεκριμένων δεδομένων τα οποία θα ενεργοποιούν νέες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου, και να επιτρέπεται η γρήγορη και εύκολη ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω καθορισμένων επαφών, εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης. 

Επιπλέον, η Allianz ζητά μια ρυθμιζόμενη αγορά και έναν ανεξάρτητο διαχειριστή δεδομένων, ο οποίος να κατοχυρώνει τη σωστή ανταλλαγή δεδομένων οχημάτων. Αυτός ο ανεξάρτητος φορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εξουσιοδοτημένα μέρη μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. 

Για να επωφεληθούν οι οδηγοί από τις πολλές καινοτομίες, πρέπει να καθοριστούν δίκαιες τιμές για τη διαδικασία μετάδοσης δεδομένων σε τρίτους. Αυτό το κόστος πρέπει να μπορεί να υπολογίζεται, ώστε να καταστεί δυνατός ο ευρύς ανταγωνισμός.

Από το περιοδικό INSURANCE WORLD