Διαγωνισμός για την ασφάλιση αυτοκινήτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου

Στην ασφάλιση των αυτοκινήτων του προτίθεται να προβεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, για το χρονικό διάστημα από 19-10-2017 έως 19-10-2019, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του ιδρύματος μέχρι ένα επιπλέον έτος.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο της δαπάνης για όλα τα αυτοκίνητα. Η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών λήγει την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 στις 10.00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες, στο αρχείο 337463_2017 – 207797 – Εγκύκλιοι

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*