Ερευνα της ING: Οι Ευρωπαίοι δεν αποταμιεύουν

της Ελενας Ερμείδου

Τα οικονομικά των Ευρωπαίων βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση προειδοποιεί διεθνής έρευνα της ING για την «Αποταμίευση». Οι Ευρωπαίοι έχουν σταματήσει να αποταμιεύουν, κυρίως λόγω των χαμηλών επιτοκίων που δίνουν οι τράπεζες τα οποία αποθαρρύνουν τους επενδυτές. Κάποιοι, στρέφονται σε άλλες εναλλακτικές μορφές επενδύσεων. Τα χρέη των καταναλωτών, επίσης είναι ένας από τους παράγοντες που συντελούν στην διαμόρφωση της νέας αυτής τάσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένας στους 3 Ευρωπαίους, ήτοι το 29%, δεν διαθέτει αποταμιεύσεις. Από την έρευνα προκύπτει ότι στις ΗΠΑ το 16% των ερωτηθέντων δεν είχε καθόλου αποταμιεύσεις. Η έρευνα αποδίδει το φαινόμενο αυτό στα ιστορικά χαμηλά επιτόκια που έχουν καθορίσει οι κεντρικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας το 41% των ερωτηθέντων δεν αποταμιεύει λόγω των χαμηλών επιτοκίων που δίνουν οι τράπεζες. Κάποιοι που αποταμιεύουν λιγότερο, ή έχουν προχωρήσει σε αναλήψεις, χρησιμοποιούν τα χρήματα τους για την αποπληρωμή χρεών,(11%), τα επενδύουν στο σπίτι (20%), ή ψάχνουν εναλλακτικές μορφές επενδύσεων (17%)

Η έρευνα ωστόσο δείχνει ότι ένα ποσοστό 56% των Ευρωπαίων καταναλωτών δεν έχει αλλάξει τις συνήθειες αποταμίευσης.

Η έρευνα της ING πραγματοποιήθηκε μέσω ίντερνετ διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ipsos και  βασίστηκε σε δείγμα 15.000 από 15 χώρες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*