Σε μαύρη λίστα η Ελλάδα για τη μη ενσωμάτωση των Solvency ΙΙ– Omnibus II

Σε μαύρη λίστα έχει τεθεί η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τις δύο οδηγίες περί Solvency ΙΙ, την 2009/138/ΕΚ και Omnibus II – 2014/51/ΕΕ, με τις οποίες αντικαθίστανται 14 ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές οδηγίες, στις οποίες βασίσθηκε η εφαρμογή του Solvency Ι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει την Ελλάδα στο τελευταίο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας, στρεφόμενη παράλληλα για τον ίδιο λόγο και κατά της Βουλγαρίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας και του Λουξεμβούργου.

Όπως σημειώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Solvency II καθιερώνει το πλαίσιο για την προληπτική εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών, αλλά και την εφαρμογή ποσοτικών κανόνων, νέου καθεστώτος διακυβέρνησης, καθώς και των κανόνων υποβολής εκθέσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η φερεγγυότητα της ασφαλιστικής αγοράς και η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς στον τομέα της παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Όπως έχει ήδη γράψει το IW, η εφαρμογή του Solvency II έχει προσδιοριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2016, ενώ η προθεσμία για τη μεταφορά των σχετικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο ήδη εξέπνευσε την 31η Μαρτίου 2015.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα με σχετική επιστολή τον περασμένο Μάιο, και όπως προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο αν η χώρα μας δεν συμμορφωθεί έως το τέλος του έτους, κινδυνεύει με την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Όσο για τους λόγους για τους οποίους η χώρα μας είναι εκπρόθεσμη, αυτοί αφορούν στην περιπέτεια την οποία βιώνει με την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από τη μη ενσωμάτωση των δύο σχετικών οδηγιών, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη απαιτήσει από τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσαρμοστούν στα όσα θα προβλέπει ο σχετικός νόμος, που, παραμένει έτοιμος στα συρτάρια του υπουργείου Οικονομικών και μένει μόνο το πράσινο φως από την ηγεσία του για να κατατεθεί προς ψήφιση στη βουλή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*