Πώς θα γίνουν τα ατομικά επενδυτικά προϊόντα πιο “προσιτά” στον καταναλωτή

Τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Στρατηγική Λιανικής Επένδυσης (RIS) προκειμένου οι καταναλωτές να κατανοήσουν καλύτερα τα ατομικά επενδυτικά προϊόντα, σκιαγραφεί η Ιnsurance Europe.

Στόχος είναι η ενημέρωση των καταναλωτών Σμέσω συνοπτικών και συγκρίσιμων πληροφοριών για τις ατομικές επενδύσεις και τα επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλειες.

Σύμφωνα με τους Ευρωπαίους ασφαλιστές, είναι πολύ σημαντικό για τους δυνητικούς ιδιώτες επενδυτές να γνωρίζουν εάν τα προϊόντα περιλαμβάνουν ή όχι αυτά τα πρόσθετα χαρακτηριστικά, καθώς οι οικονομικές εγγυήσεις και η ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρουν μπορούν να παρέχουν την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που χρειάζονται ακόμη και οι μικροί αποταμιευτές για να συμμετέχουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ως εκ τούτου, η Insurance Europe έχει ορίσει ένα σαφές σύνολο από πράγματα για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει το για να καταστήσει τις γνωστοποιήσεις πιο ουσιαστικές και ελκυστικές, και ως εκ τούτου να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις λιανικές επενδύσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*