Τρύπα 400 δις στις ασφαλιστικές από τα χαμηλά επιτόκια

Αρνητικές επιπτώσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες είχε η πολιτική των τραπεζών την τελευταία επταετία όσον αφορά τα επιτόκια. Σύμφωνα με μελέτη της Swiss Re ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε Ευρώπη και Αμερική έχασαν συνολικά 400 δις δολάρια κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, από την πολιτική χαμηλών επιτοκίων, την οποία ακολουθούν οι κεντρικές τράπεζες προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα δημόσια χρέη, να μειώσουν το κόστος χρηματοδότησης και να στηρίξουν την ανάπτυξη. Όπως αναφέρει η έκθεση της Swiss Re «η εν λόγω στρατηγική οδήγησε σε οικονομική καταστολή» και κόστισε σε ιδιώτες και μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Σύμφωνα με την έκθεση «Financial Repression: The unintended consequences» τα χρήματα που έχει χάσει η ασφαλιστική αγορά αντιστοιχούν σήμερα σε ετήσιο ‘φόρο’ της τάξης του 0,8% – κατά μέσο όρο – επί των συνολικών χρηματοοικονομικών assets, περιορίζοντας την ικανότητα των μακροπρόθεσμων επενδυτών να διοχετεύσουν κεφάλαια στην πραγματική οικονομία.

Όπως εξηγεί ο επικεφαλής επενδύσεων της Swiss Re, Guido Furer «πέρα από τις επιπτώσεις στα έσοδα των μακροπρόθεσμων επενδυτών και οι συνέπειες για τη διαμεσολάβηση στις αγορές κεφαλαίου δεν είναι αμελητέες. Ο παραγκωνισμός των επενδυτών εξαιτίας των τεχνητώς χαμηλών ή αρνητικών αποδόσεων θα μειώσει τη διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών πηγών προς την πραγματική οικονομία, ενέχοντας επομένως κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*