Λύσεις σε ασφαλιστικές ζωής από τα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας

Η ψηφιακή οικονομία περνά την πόρτα των ασφαλιστικών ζωής και υγείας. Η ψηφιακή οικονομία στοχεύει να αντικαταστήσει σχεδόν στα πάντα τις παραδοσιακές διαδικασίες των ασφαλιστικών περιουσίας και ατυχημάτων αλλά και των ασφαλιστικών υγείας και ζωής. Το αν αυτές οι αλλαγές θα προκαλέσουν προβλήματα ή όχι στις ασφαλιστικές υγείας και ζωής θα πρέπει οι ίδιες οι ασφαλιστικές να εξετάσουν το κόστος και το όφελος από την εφαρμογή των νέων λογισμικών.

της Ελενας Ερμείδου

Τα Ηλεκτρονικά Μητρώα Υγείας θα μεταμορφώσουν τις παραδοσιακές ασφαλίσεις ζωής και υγείας. Οι αλλαγές θα αφορούν κυρίως στην εξατομικευμένη αξιολόγηση του κινδύνου από τους underwriters και στην μείωση των διαδικασιών και το χρόνου που απαιτείται σήμερα για να εκδώσει μία ασφαλιστική ένα συμβόλαιο υγείας / ζωής, σύμφωνα με μελέτη που έχει εκπονήσει η Swiss Re πάνω σε θέματα ασφάλισης υγείας και ζωής.

Από 15 ημέρες σε 2 ο χρόνος για τους underwriters

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η εφαρμογή των ηλεκτρονικών μητρών υγείας  σε ό,τι αφορά την ηλικία του ασθενούς, τις διαγνώσεις των ιατρών και ενός ακόμα μεγάλου αριθμού εγγράφων από διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις, γνωματεύσεις και άλλα μπορεί τις 15 ημέρες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία να τις μειώσει σε μόλις 2. Έως και 7 φορές ταχύτερα αναφέρει στην μελέτη της η Swiss Re.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υπογραμμίζει η Swiss Re θα πρέπει να μελετήσουν οι ασφαλιστικές, και να προσαρμοστούν στο μέλλον, προκειμένου να επιλύσουν  τα προβλήματα που συναντούν σήμερα με τις καθυστερήσεις, προσθέτοντας ότι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι μπορεί να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές διαδικασίες.

Λογισμικό για την μετάβαση

Το λογισμικό  που ανέπτυξε η Swiss Re για την μετάβαση των διαδικασιών ονομάζεται Underwriting Ease. Η ταχύτατη επεξεργασία των στοιχείων του αντασυμβαλλόμενου  διασφαλίζεται μέσω μιας οπτικοποιημένης διεπαφής .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*