Νέα “συμμαχία” CA Insurance Agents-ΜΕΡΙΜΝΑ Life

Τη σύναψη μίας νέας στρατηγικής συνεργασίας πραγματοποίησε η CA Insurance Agents – μέλος της εταιρίας Συμμετοχών ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. – με τη ΜΕΡΙΜΝΑ Life ΕΠΕ και τον ιδρυτή και διαχειριστή της κ. Χρήστο Βελωτά, η οποία εντάσσεται εφεξής αποκλειστικά ως επίσημο μέλος της CA Insurance Agents.

Η ΜΕΡΙΜΝΑ Life είναι ήδη μία καταξιωμένη και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εταιρία, με πολυετή δραστηριότητα στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης διαθέτοντας ένα ευρύ πλέγμα αξιόλογων συνεργατών.

Αντίστοιχα η CA Insurance Agents, συνεχίζει τη διακριτή και πολυετή ιστορία της στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά με σειρά συγκεκριμένων ενεργειών. 

Βασικοί στόχοι της συνεργασίας, αποτελούν η αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών, καθώς και η δημιουργία των κατάλληλων μεγεθών προς όφελος των ασφαλισμένων και των συνεργατών των εταιρειών.