Οι πρωταθλητές κερδών στην ασφαλιστική αγορά

Ευοίωνες είναι οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις για το σύνολο του 2021 όσον αφορά την παραγωγή και τη κερδοφορία, όπως επισημαίνουν στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. Αυτή η ικανοποιητική εικόνα αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα που παρουσίασαν οι εταιρείες κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς.

Τι ανακοίνωσαν εταιρείες μέσα στη χρονιά –  Ασφαλιστικές: Ικανοποίηση για τα μεγέθη 9μηνου, τι δείχνουν τα αποτελέσματα

Από την άλλη πλευρά, είναι χαρακτηριστικό πως εν μέσω 2020 – χρόνια που ξέσπασε η πανδημία και οι συνέπειες αυτής – οι πέντες πρώτες ασφαλιστικές εταιρείες σε επίπεδο κερδών EBITDA συγκέντρωσαν το 65,4% του συνόλου. Πρόκειται αναλυτικά για τις:

EUROLIFE FFH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Α.Ζ.

ΕΘΝΙΚΗ, Η, Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.Ε.

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Ειδικότερα, οι εταιρείες αυτές µε κέρδη 338,0 εκατ. ευρώ κάλυψαν από κοινού το 65,4% των συνολικών κερδών EBITDA του τοµέα. Αυτό αποτυπώνεται από τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ICAP για τη «Business Leaders in Greece».

Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2020

Η ελληνική οικονοµία κινήθηκε σε τροχιά βαθιάς ύφεσης το 2020, καθώς το ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε σηµαντική ετήσια µείωση κατά 9,0% µετά την ελαφρά άνοδο που εµφάνισε την προηγούµενη τριετία, 2017-2019 .

Οι επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδηµίας Covid – 19, η οποία εµφανίστηκε και στη χώρα µας το Μάρτιο του 2020, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και έχουν πλήξει το σύνολο του ελληνικού εταιρικού τοµέα, ο οποίος λειτούργησε σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και ανησυχίας.

Ωστόσο, παρά την έντονη αρνητική επίδραση της υγειονοµικής κρίσης στο σύνολο της οικονοµίας, υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες επέδειξαν ιδιαίτερη ανθεκτικότητα αυτή την πολύ δύσκολη και οµολογουµένως “πρωτόγνωρη” χρονιά, καταγράφοντας θετικές µεταβολές σε βασικά οικονοµικά τους µεγέθη.

Η ICAP αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP Database αναδεικνύει, στα πλαίσια της έκδοσης αυτής, τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους οµίλους εταιρειών, βάσει δηµοσιευµένων ισολογισµών για τη χρήση του 2020. Το κριτήριο µε βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και οµίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηµατοοικονοµικών και έκτακτων εσόδων- εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Η συµµετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά µεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2020 είναι εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις αυτές εµφάνισαν βελτίωση σε βασικά οικονοµικά µεγέθη το 2020 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.

Συγκεκριµένα, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες:

-κάλυψαν µε τον κύκλο εργασιών τους το 56,5% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµοι ισολογισµοί και για το τελευταίο έτος, στη βάση δεδοµένων της ICAP , εµφάνισαν το 2020 συνολικά κέρδη EBITDA ποσού €12,8 δισ., καλύπτοντας ποσοστό της τάξης του 98% επί των κερδών EBITDA που προκύπτουν από το
σύνολο των επιχειρήσεων µε δηµοσιευµένους ισολογισµούς κατέγραψαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των €7,1 δισ. το 2020, υπερκαλύπτοντας τα αντίστοιχα κέρδη (τελικό καθαρό αποτέλεσµα) που προκύπτουν από το σύνολο των εταιρειών µε διαθέσιµους ισολογισµούς.

-Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειµένου να συµπεριληφθεί µία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2020 διαµορφώθηκε σε €4,47 εκατ., µέγεθος υψηλότερο από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης (€4,38 εκατ.).

-Σε επίπεδο επιχειρηµατικών οµίλων το κατώτατο όριο κερδών EBITDA, προκειµένου να συµπεριληφθεί ένας όµιλος εταιρειών στους 200 πιο κερδοφόρους οµίλους το 2020, διαµορφώθηκε σε €3,53 εκατ., µέγεθος αρκετά υψηλότερο από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης (€2,71 εκατ.).

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*