Ασφαλιστικές: Ικανοποίηση για τα μεγέθη 9μηνου, τι δείχνουν τα αποτελέσματα

του Βάιου Κρόκου

Αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις ανθρώπων της ασφαλιστικής αγοράς για ένα αρκετά ικανοποιητικό κλείσιμο του έτους σε επίπεδο παραγωγής (πέριξ των αριθμών του 2019). Αυτή είναι η εικόνα που μεταφέρουν παρά την σχετική κόπωση που καταγράφεται λόγω των συνεχιζόμενων αμφιβολιών από τη διάρκεια της πανδημίας.

Υπενθυμίζουν πως η ασφαλιστική αγορά διαγράφει ανάλογη – ανοδική τροχιά – με την ελληνική οικονομία και οι προσδοκίες αυξάνονται όσο το σύνολο της αγοράς οδεύει προς μια “κανονικότητα”.

Προβληματισμός, σε ένα βαθμό, υπάρχει για την άρση μέτρων στήριξης και τις δυστοκίες που μπορεί να υπάρξουν στη ρευστότητα νοικοκυριών – επιχειρήσεων, εξέλιξη που σχετίζουν με τις δυνατότητες, κυρίως, για νέα παραγωγή.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ, σε επίπεδο 10μηνου η συνολική παραγωγή κινήθηκε ανοδικά κατά 8,8%, ενώ στο 9μηνο “σκαρφάλωσε” στο 9,3%.

Αισθητή είναι η συνεισφορά των προϊόντων Unit Linked στο Κλάδο Ζωής, ενώ μοχλό ανόδου αποτελούν και τα προγράμματα Υγείας. Η θετική εικόνα αντικατοπτρίζεται και στα μεγέθη των εταιρειών. Ενδεικτικά:

Εθνική Ασφαλιστική: Ανοδικά κέρδη και παραγωγή – βαρόμετρο το Full Capital Plan

Ένα ισχυρό 9μηνο καταγράφει η Εθνική Ασφαλιστική έχοντας ως μοχλό ανόδου τον κλάδο Ζωής, σε συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου του 2021. Σημαντική άνοδο καταγράφουν παραγωγή, κέρδη προ φόρων και καθαρή κερδοφορία.

Πιο συγκεκριμένα, τα προ φόρων κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής για το 9μηνο του 2021 ανήλθαν σε €83,9 εκ. έναντι €53,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη, ανήλθαν σε €63,1 εκ., έναντι €42,6 εκ. το 9μηνο του 2020.

H συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, για το 9μηνο του 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 7,0% έναντι του 9μήνου του 2020, με τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε €532,1 εκ..

Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής ανήλθαν το 9μηνο του 2021 σε €403,4 εκ., έναντι €363,5 εκ. το 9μηνο του 2020, αυξημένα κατά 11,0%, κυρίως λόγω της παραγωγής του νέου προϊόντος εφάπαξ καταβολών Unit-Linked “Full Capital Plan”.

Tα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των Γενικών Ασφαλίσεων ανήλθαν σε €128,7 εκ. το 9μηνο του 2021, έναντι €133,6 εκ. το 9μηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,7%, λόγω κυρίως της εκκαθάρισης παλαιότερων απαιτήσεων.

Η ικανότητα των δικτύων πωλήσεων της Εταιρίας να ανταπεξέρχονται και να αναπτύσσονται σε πρωτόγνωρα δυσμενείς συνθήκες, επιβεβαιώνεται από τις ανωτέρω επιδόσεις, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της δυναμικής και συστηματικής προσπάθειας τους.

Συγκεκριμένα, αυξημένη παραγωγή παρουσίασαν τόσο το Εταιρικό Παραγωγικό δίκτυο, όσο και το δίκτυο Πρακτόρων/ Μεσιτών, καθώς και το δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας (Bancassurance).

Η παραγωγή του Bancassurance ανήλθε σε €146,9 εκ. το 9μηνο του 2021, αυξημένη κατά 17,0% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, κυρίως λόγω του νέου προϊόντος εφάπαξ καταβολών Unit-Linked “Full Capital Plan”.

Δυναμικό 9μηνο με άνοδο 123,7% στα Κέρδη προ Φόρων για την INTERLIFE

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι ο θετικός ρυθμός θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της χρήσης 2021, ενώ σημειώνει πως επιπτώσεις στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας ένεκα της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 δεν έχουν διαπιστωθεί.

Η εικόνα για το 9μηνο είναι ιδιαίτερα θετική καθώς τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (παραγωγή) αυξήθηκαν κατά 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και ανήλθαν στο ποσό των 55,56 εκατ. € έναντι 50,65 εκατ. € το εννεάμηνο του 2020.

Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν στα 13,22 εκατ. € έναντι 5,91 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 123,7%. Τα Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 13,45 εκατ. € έναντι 6,15 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο 2020. Η Εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό, συνεπώς τα Κέρδη προ Φόρων συμπίπτουν με το ΕΒΙΤ.

Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο ανήλθε στα 247,83 εκατ. € έναντι 228,01 εκατ. € την 31 η Δεκεμβρίου 2020 (αύξηση 8,7%).

Τα Αποθέματα ανήλθαν στα 138,04 εκατ. € έναντι 125,58 εκατ. € την 31 η Δεκεμβρίου 2020 (αύξηση 9,9%). Κατόπιν τούτου, μετά την διανομή μερίσματος 2,22 εκατ. €, τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 117,63 εκατ. € από 109,54 εκατ. € την 31/12/2020 (αύξηση 7,4%).

Ευρωπαϊκή Πίστη: Υψηλή παραγωγική ανάπτυξη σε όλα τα βασικά μεγέθη 

“Αιχμή του δόρατος αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, ο κλάδος Ζωής για την Ευρωπαϊκή Πίστη για την ίδια περίδο, ενώ ικανοποιητική ήταν και η άνοδος στις Γενικές Ασφαλίσεις. Με θετικό πρόσημο και ο Κλάδος Αυτοκινήτου.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Πίστη συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο της στην ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, εκτιμώντας ότι κατέχει πλέον το 5,9%. Επίσης, καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης ασφαλίστρων ύψους 4% μέσα στο 9μηνο του 2021.

Σε περαιτέρω στοιχεία, τα Εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα της Εταιρίας αυξήθηκαν κατά 4,0% και ανήλθαν σε 165,1 εκ. ευρώ έναντι 158,8 εκ. ευρώ την 30/09/2020. Στην αύξηση έχει συνεισφέρει ο κλάδος Ζωής κατά 7,9%, ο κλάδος Αυτοκινήτων κατά 0,6% και οι Λοιποί Γενικοί κλάδοι κατά 5,5%.

-Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 14,0 εκ. ευρώ, βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου κατά 133% και δημιουργώντας βάσιμες προσδοκίες για πολύ καλύτερα αποτελέσματα την 31.12.2021.

-Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας συνέχισε να είναι τοποθετημένο σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και ανήλθε σε 426,7 εκ. ευρώ, έναντι 412,5 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%.

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Σταθερή η εικόνα

Η κερδοφορία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ενώ επιτυγχάνεται περαιτέρω ενίσχυση σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη και τους δείκτες που αποτελούν τα εχέγγυα της υψηλής φερεγγυότητας, της αξιοπιστίας και των δυναμικών προοπτικών της. Ο λόγος για την Υδρόγειο Ασφαλιστική η οποία έχοντας κάνει την είσοδο της στην Υγεία επιδιώκει να εμπλουτίζει περατέρω το χαρτοφυλάκιο της.

Σε επίπεδο, μεγεθών, το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώνεται στα €245,8 εκ., ενισχυμένο σε σχέση με την 31.12.2020 (€238,0 εκ.).

Το σύνολο των επενδύσεων και των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε €212,5 εκ. (€167,7 εκ. σε χρεόγραφα και €44,8 εκ. σε ακίνητα) από €202,5 εκ. κατά την 31.12.2020.

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας εμφανίζονται ενισχυμένα και διαμορφώνονται στα €85,1 εκ. έναντι €77,4 εκ. κατά την 31.12.2020.

Ο δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR Ratio) αυξήθηκε στο 177,7% από 170,3% κατά την 31.12.2020.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανέρχονται σε €14,5 εκ, ενώ η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε €63,7 εκ. έναντι €63,6 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.09.2020).

Υδρόγειος Ασφαλιστική, λογότυπο

NP Ασφαλιστική: Πως βελτιώθηκαν εκ νέου τα μεγέθη το 9μηνο

Αύξηση 7,5% κατέγραψε σε επίπεδο παραγωγή η NP Ασφαλιστική, στα 30,1 εκατ. ευρώ,  σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ειδικότερα, στον Κλάδο Αυτοκινήτων η αύξηση ανήλθε στο +4,1% συγκριτικά με την αγορά που ήταν στο -1,9%.

Στους Γενικούς Κλάδους πλην Αυτοκινήτου το ποσοστό αύξησης ανήλθε στο +33%, με την αγορά να είναι θετική κατά 8,7%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με πέρυσι.

Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε 80,4 εκατ. ευρώ από 74,5 εκατ. στις 31/12/2020.

ΕΥΡΩΠΗ: Ισχυρά μεγέθη το 9μηνο του 2021

Στο τελευταίο τρίμηνο του 2021 προβλέπεται ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση τόσο της παραγωγής ασφαλίστρων όσο και της κερδοφορίας σε όλους τους κλάδους ασφάλισης με την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Πωλήσεων και του νέου Τιμολογίου στον Κλάδο Αυτοκινήτου.

Αυτο εκτιμά η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, η οποία είδα τα κέρδη προ φόρων του εννεάμηνου του 2021 να διαμορφώνονται στα €1,71 εκατ. αυξημένα κατά 41,52% σε σχέση με τα κέρδη της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, μεγάλη αύξηση παραγωγής σημείωσε στον Κλάδο Περιουσίας: τα ασφάλιστρα του εννεάμηνου του 2021 ανήλθαν €4,29 εκ. έναντι €3,27 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους (αύξηση 31,02%), στους Λοιπούς Κλάδους € 2,83 εκατ. έναντι € 2,28 (αύξηση 23,54%), στον κλάδο Μεταφορών € 538 χιλ. έναντι €471 χιλ. (αύξηση 14,30%) και στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων € 1,20 εκατ. έναντι €1,26 εκ. (μείωση 4,37%).

Τα συνολικά ασφάλιστρα του εννεάμηνου του 2021 ανήλθαν σε € 8,86 εκ. καταγράφοντας αύξηση 21,50% σε σχέση με τα ασφάλιστρα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*