Ασφαλιστικός οδηγός

EEAΕ: Επείγουσα έκκληση προς Συναδέλφους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

Επειδή η ανανέωση και η ισχύς της άδειας επαγγέλματος εξαρτάται και από την ύπαρξη ασφαλιστηρίου σε ισχύ, καλούμε τους Συναδέλφους να σπεύσουν να καταθέσουν το ασφαλιστήριό τους

Read More »

Προτάσεις προς την ασφαλιστική αγορά από την Data Communication

Η Data Communication προτείνει στον ασφαλιστικό κλάδο την αξιοποίηση της λύσης διαχείρισης πελατειακών σχέσεων Microsoft Dynamics 365 σε συνδυασμό με τις ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας, συνεργασίας και παραγωγικότητας της Cloud σουίτας Microsoft Office 365.

Read More »

Meeting Brokers of a Cyber Secure World

Η εκδήλωση “Meeting the Brokers of a Cyber Secure World”, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών του 19ου Διεθνούς HYDRA MEETING της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας

Read More »

Β. Αγγέλου/Lux Greece: Καθοριστικός ο ρόλος των συμβουλευτικών στις απαιτήσεις φερεγγυότητας

Η κύρια συνεισφορά των συμβουλευτικών εταιρειών πηγάζει μέσα από τη συσσωρευμένη εμπειρία τους στον διεθνή χώρο, αλλά φυσικά και τη σε βάθος γνώση της εγχώριας αγοράς. Τέτοιες γνώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των πρακτικών μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Read More »

Η «χρυσή εποχή» στη σχέση συμβουλευτικών – ασφαλιστικών εταιριών

«Το 2020, η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά θα είναι ριζικά διαφορετική από την αγορά του 2017. Βιώνοντας μια δύσκολη και ασταθή περίοδο, οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, για να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξή τους...», σημειώνει ο κ. Λάμπρος Γκόγκος, εταίρος, επικεφαλής του τμήματος Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Read More »

Τι λέει η έκθεση της ΤτΕ για τις ασφαλιστικές και τους κινδύνους

Ο σημαντικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές είναι ο ασφαλιστικός (κατά ζημιών, ζωής και ασθενείας) και ακολουθεί ο κίνδυνος αγοράς από τις τοποθετήσεις τους σε χρηματοπιστωτικά μέσα

Read More »

Στο Φάρο του Πολιτισμού η καλοκαιρινή εκδήλωση του Σ.Ε.Σ.Α.Ε

Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων του Συνδέσμου που περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις, προωθεί την ενημέρωση και το διάλογο στα θέματα που σχετίζονται με την Ιδιωτική Ασφάλιση

Read More »