Ασφαλιστικός οδηγός

Τα ΕΛΠΕ φτιάχνουν…τρένα…

Στην σιδηροδρομική σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών με την Ελευσίνα επενδύουν όχι ένα ούτε δύο αλλά 27 εκατ. Ευρώ, τα Ελληνικά Πετρέλαια. Η αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 7,5 χλμ.  θα συνδέει την Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο με τον εν λειτουργία σιδηροδρομικό δίκτυο στο ΣΚΑ. Τα ΕΛΠΕ θα πετύχουν τη σύνδεση των αγωγών των δύο διυλιστηρίων σε Ασπρόπυργο και ...

Read More »

Μινέττα: Θεματοφύλακας της ασφάλειας των αθλητών στις XTERRA

Θεματοφύλακας της ασφάλειας των αθλητών στις XTERRA διοργανώσεις και για το 2018 ήταν οι Ασφάλειες Μινέττα, που ασφαλίζει ότι αξίζει και είναι μια από τις παλαιότερες Ασφαλιστικές Εταιρείες στην Ελλάδα (1973)και με μεγάλη ευαισθητοποίηση στον τομέα του αθλητισμού! Άνδρες και γυναίκες από 7 έως 80+ ετών, με ή χωρίς στολή, αγωνίστηκαν στις Ελληνικές θάλασσες. Το ραγδαία αναπτυσσόμενο κίνημα της Κολύμβησης ...

Read More »

Τριάντα χρόνια ΣΕΜΑ

Γ. Ξηρογιαννόπουλος: «η προστασία μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες, για κάθε πολίτη αυτής της χώρας είτε σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό»

Read More »

Πιστοποίηση κατά ISO της ομάδας Βαβυλουσάκης και Συνεργάτες

Οι μονάδες των εταιρειών Βαβυλουσάκης και Συνεργάτες ήταν πρωτοπόρες στην εισαγωγή διεθνών μοντέλων ελέγχου και λειτουργίας στην ελληνική ασφαλιστική και εμπορική πραγματικότητα όπου και συνεχίζουν

Read More »

Ιατρικό Αθηνών: Αναθεωρεί το τίμημα για το Υγεία; Ενδιαφέρεται και για το «Ερρίκος Ντυνάν»

Μετά την αποτυχία διεκδίκησης του «Υγεία» μέσω δημόσιας πρότασης από την οποία προσέλκυσε περίπου 1.500 μετοχές , πλέον ο όμιλος Ιατρικού (φέρεται ότι) ενδέχεται να στραφεί και προς την απόκτηση μεριδίου και στο «Ερρίκος Ντυνάν»

Read More »

Brokers Union Mεσίτες Ασφαλειών Α.Ε.: Εντυπωσιακά αποτελέσματα και νέα στρατηγική

Η  Διοίκηση της BROKERS UNION επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της που την στηρίζει και την καθιερώνει ως μια από τις μεγαλύτερες μεσιτικές εταιρείες της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Read More »

Αναβάθμιση πιστοποίησης ISO για την INTERLIFE Ασφαλιστική

Η διαδικασία πιστοποίησης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την SGS Societe Generale de Surveillance S.A. αφορά: Ανάληψη Κινδύνων, Έκδοση Ασφαλιστηρίων, Διακανονισμό Ζημιών, Συμβάσεις Διαμεσολαβούντων, Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας.

Read More »

GLASSDRIVE®: Νέος Σταθμός στο Αίγιο

Ένα νέο μέλος στην περιοχή του Αιγίου διαθέτει πλέον η GLASSDRIVE®. Ο σταθμός του κυρίου Σωτηρόπουλου, επισκευάζει και αντικαθιστά κρύσταλλα κάθε τύπου οχήματος (επιβατικό, φορτηγό, λεωφορείο, κλπ.)

Read More »

Hellas Direct: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, επενδυτής η Παγκόσμια Τράπεζα

Πέντε χρόνια από την ημέρα που ιδρύθηκε, η Hellas Direct – η πλέον καινοτόμα ασφαλιστική εταιρία της χώρας – ανακοινώνει νέα αύξηση των κεφαλαίων της ύψους €7.000.000, με κύριο επενδυτή το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC), μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας

Read More »