Ασφαλιστικός οδηγός

Ξενοφών Λιαπάκης/Interamerican: «Το ταξίδι της ψηφιοποίησης» δεν σταματά ποτέ

Ρόλο στην ασφαλιστική αγορά διαδραματίζουν οι αλλαγές στο εποπτικό πλαίσιο που επηρεάζουν το IT των εταιρειών, ενώ σημαντικές είναι οι διαφοροποιήσεις μέσω της τεχνολογίας/ψηφιοποίησης σε ζητήματα όπως οι αποζημιώσεις, το underwriting

Read More »

AXA: Αντλει τη δύναμη της από τους ανθρώπους της και την αποδίδει σε αυτούς

Η ΑΧΑ μελετά τις εξελίξεις, επιδιώκει τον μετασχηματισμό της προς όφελος των ανθρώπων της. Τα σχέδια της πηγάζουν από τις εξελίξεις, περιλαμβάνουν την έκδοση νέων προϊόντων, στοχεύουν στην καινοτομία, προσδοκούν να καλύψουν τις ανάγκες της νέας πραγματικότητας

Read More »

Ερ. Μοάτσος από το συνέδριο των Πωλήσεων: “Στόχος η σφαιρική προστασία του πελάτη”

Η εταιρεία ξεχωρίζει στο τρόπο που αντιμετωπίζει τον πελάτη. "Δεν την ενδιαφέρει να πωλήσει εύκολα", την ενδιαφέρει να μπορεί να είναι συνεπής απέναντι στο πελάτη ως προς την έγκαιρη αποζημίωση του.

Read More »

Πρόσκληση μετόχων από την Ευρωπαϊκή Πίστη

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Read More »

Ευρωπαϊκή Πίστη: Κέρδη προ φόρων 20,6 εκ. με αύξηση της καθαρής θέσης 18,6%

Στους στρατηγικούς στόχους,η ανάδειξη της Εταιρίας ως εκ των κορυφαίων ασφαλιστικών οργανισμών, ως προς το μέγεθος, την φερεγγυότητα, την αξιοπιστία, την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσών, το κοινωνικό πρόσωπο και τα οικονομικά αποτελέσματα.

Read More »