Οι προβλέψεις της EIOPA για τις αντασφάλειες

της Ελενας Ερμείδου

Ασφυκτικές πιέσεις ασκούνται στην κερδοφορία των αντασφαλιστών, κυρίως λόγω της «μη – υποχώρησης των εναλλακτικών κεφαλαίων» στην αγορά, η συνεχής είσοδος των οποίων έχει καταφέρει να μειώσει τα περιθώρια κέρδους στο underwriting, διατυπώνει η EIOPA. Στην τελευταία της έκθεση για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μάλιστα, η  Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για τις Ασφάλειες και τα Επαγγελματικά Ταμεία (EIOPA) προειδοποιεί ότι η τάση αυτή θα  συνεχιστεί.

«Η ζήτηση» εξηγεί «στο τομέα των αντασφαλειών εξακολουθεί να είναι χαμηλή, αντιθέτως η αντασφαλιστική ικανότητα συνεχίζει να αυξάνεται. Ο συνδυασμός της συνεχούς εισροής κεφαλαίων στην αγορά αντασφαλειών καθώς και οι χαμηλές αποδόσεις λόγω των προκλήσεων στο οικονομικό περιβάλλον αυξάνουν τις πιέσεις στο κλάδο».

«Το περιβάλλον γενικά παραμένει εν πολλοίς απαράλλακτο» αναφέρει η EIOPA, συμπληρώνοντας ότι οι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν πως οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση εν απουσία επιδείνωσης των δεικτών ζημιών.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή εκτιμά ότι οι τιμές στα αντασφάλιστρα δεν έπιασαν πάτο και προβλέπει ότι θα υπάρξουν μονοψήφιες μειώσεις κατά την περίοδο των ανανεώσεων το 2017.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *