Αύξηση της διάθεσης για ρίσκο και κυνήγι αποδόσεων καθώς μειώνονται τα επιτόκια

Σε αναζήτηση αποδόσεων με αύξηση του σχετικού ρίσκου βρίσκονται τόσο οι επαγγελματίες διαχειριστές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων σταθερής απόδοσης, όσο και τα νοικοκυριά, όπως αποδεικνύει πληθώρα στοιχείων που έρχεται στην επιφάνεια.

Την τάση αυτή υποδαυλίζει ξεκάθαρα η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ με τα αρνητικά επιτόκια και την παροχή άφθονης ρευστότητας, η οποία επιδεινώνει το κλίμα για τις τοποθετήσεις σταθερού κεφαλαίου, ωθώντας προς το ρίσκο για την επίτευξη αποδόσεων.

Έτσι ήρθαν και οι πωλήσεις επί δύο ημέρες των ομολόγων Γερμανίας και Γαλλίας την προηγούμενη εβδομάδα μετά τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ, όπου παρατηρήθηκαν πωλήσεις τίτλων ειδικά των ασφαλών και των μακροπρόθεσμων, με παράλληλες μετακινήσεις τόσο προς την «περιφέρεια», δηλαδή τα ομόλογα των νοτίων χωρών, όσο και τις τοποθετήσεις σε πιο βραχυχρόνιους τίτλους, ομόλογα διάρκειας πέντε ετών και κάτω και έντονα γραμμάτια .

Αλλά σχετικό μήνυμα δίνει πλέον και η μείωση των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα. Παρατηρείται δηλαδή το φαινόμενο, ότι ενώ αυξάνεται το σύνολο των καταθέσεων, αντίθετα οι προθεσμιακές καταθέσεις των νοικοκυριών φθίνουν, καθώς μετακινούνται για να αποκτήσουν ευελιξία για τοποθετήσεις ή τοποθετούνται απευθείας, όπως έγινε ήδη με τις εισροές στα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι προθεσμιακές καταθέσεις νοικοκυριών από τη λήξη του 2019 (Δεκέμβριος) μέχρι και το τέλος του Μαίου φέτος, μειώθηκαν περίπου κατά 11 δις ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αντίθετα όμως, αυξήθηκαν οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου στο ίδιο διάστημα περίπου κατά 16 δις ευρώ! Επίσης στο ίδιο διάστημα αυξήθηκαν περίπου κατά 8,5 δις ευρώ οι «επιχειρηματικές-επαγγελματικές», καταθέσεις όψεως.

Τα στοιχεία καταγράφουν τις διαφορές στην αποταμιευτική συμπεριφορά του κοινού και υπογραμμίζονται ασφαλώς από τη μείωση των αποδόσεων στις προθεσμιακές καταθέσεις που ωθεί σε άλλες διεξόδους τα αποταμιευτικά κεφάλαια.

Καταγράφοντας τις αντίστοιχες συμπεριφορές των επαγγελματιών στις αγορές χρήματος προκύπτει και η ξεκάθαρη τάση για τους επενδυτές των χρηματαγορών: Στροφή στα εταιρικά ομόλογα για υψηλότερες αποδόσεις και αντίστοιχα στροφή στα περιφερειακά κρατικά ομόλογα της Ελλάδας της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Επίσης στροφή στις μικρές περιόδους και μείωση θέσεων στα γερμανικά γαλλικά και λοιπά ομόλογα τα οποία επιτρέπουν κατοχύρωση κερδών μετά τα πολυετή ράλι τους.

Η μείωση των spreads στα ελληνικά ομόλογα, καταγράφει το ράλι για τους ελληνικούς τίτλους και είναι χαρακτηριστικό, ότι ήδη από τις 6 Ιουλίου το ελληνικό πενταετές διαπραγματεύεται με αρνητική απόδοση, ενώ το δεκαετές διαπραγματεύεται σε ιστορικά χαμηλά, με απόδοση κάτω από 0,61, πραγματοποιώντας ράλι 14 συνεχόμενων συνεδριάσεων.

Αντίστοιχα η πορεία του δεκαετούς γερμανικού bund δείχνει ότι το ράλι του κορύφωσε το Μάρτιο του 2020 κι έκτοτε μετά από διακυμάνσεις παραμένει μεν ψηλά, αλλά δεν δείχνει ικανό να μειώσει την απόδοση κάτω από το -0,70 εδώ και 16 μήνες, κυμαινόμενο μεταξύ -0,12 και -0,67.

Νίκος Κωτσικόπουλος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*