Στρατηγικές Βιωσιμότητας. ESG, επενδύσεις και κλιματική ανθεκτικότητα

Με υψηλού επιπέδου συμμετοχές και παρεμβάσεις συνεχίστηκε το 5ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, που διεξάγεται σε μία περίοδο κομβικής σημασίας για τον κόσμο της επαγγελματικής ασφάλισης και τους ασφαλισμένους.

Πρωταγωνιστές δεκάδες εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, ακαδημαϊκοί, CEO μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων, διευθυντές, στελέχη της αγοράς και πλήθος άλλων, που μίλησαν ή συμμετείχαν σε panels.

Στο πλαίσιο του 5oυ Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης #ocin24 και συγκεκριμένα στο Panel IV με θέμα «Στρατηγικές Βιωσιμότητας. ESG, επενδύσεις και κλιματική ανθεκτικότητα», ο κ. Φώτιος Καλαντζής, Senior Economist, European Investment Bank (EIB), ανέφερε ότι από την έναρξη λειτουργίας της τράπεζας, στοχεύει σε λύσεις που θα εξυπηρετούν και θα προωθούν τους στόχους της ΕΕ για το περιβάλλον. 50% του χαρτοφυλακίου μας  υποστηρίζει δράσεις για το κλίμα, ενώ θα υποστηρίξουμε και 1 τρισ. ευρώ πράσινες επενδύσεις. Το ESG είναι hot topic και για τους θεσμικούς επενδυτές. Μία από τις δράσεις μας είναι η διαχείριση των κινδύνων που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή. Έχουμε δημιουργήσει ένα εσωτερικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, με βάση τα διαφορετικά δεδομένα κάθε χώρας στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Με βάση έρευνα της τράπεζας, παρά το γεγονός ότι περισσότερες από το 50% των ελληνικών επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή, λίγες επενδύουν σε πράσινες πολιτικές, περισσότερο προτιμούν να κάνουν μία ασφάλιση. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κονδάκης, Διευθυντής Επενδύσεων, Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, ανέφερε ότι εφαρμόζουμε την δική μας ESG επενδυτική πολιτική με διττή προσέγγιση. Μπορούμε να βλέπουμε ρίσκα που δεν είναι ορατά από τις κλασικές μεθόδους. Τις υψηλές αποδόσεις και υπεραποδόσεις τις αντοπίζουμε σε εταιρείες που είναι σε στάδιο μετάβασης από το prime στάδιο στο green. Κι αυτό φέρνει μεγάλο όφελος για τα επαγγελματικά ταμεία – πελάτες μας. Προχωράμε με καλούς ρυθμούς για να καλύψουμε όλο το φάσμα των αξιογράφων.

Ο κ. Αντώνης Αντωνιάδης, Υπεύθυνος ΕSG Επενδύσεων, Alpha Asset Management AEΔΑΚ,

αναφέρθηκε στα ESG Αμοιβαία Κεφάλαια.

Όπως ανέφερε, τα Αμοιβαία Κεφάλαια που εμπίπτουν στο Άρθρο 8+9 του SFDR είναι η πλειοψηφία των assets, στην Ευρώπη.

Αν και ανοδική η τάση, το 2023 υποχώρησε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το 85% των assets είναι κυρίως στην Ευρώπη.

Στις ΗΠΑ είναι μόνο το 12%, αν και η έννοια παραμένει σημαντική και στην Αμερική.

Το σύνθετο και ρευστό νομικό πλαίσιο, σίγουρα δημιουργεί προβλήματα, αν και βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση.

Η κάλυψη για τις εισηγμένες στον Γενικό Δείκτη ελληνικές επιχειρήσεις είναι χαμηλή, της τάξης του 25%.

 

.

Ο κ. Δημήτριος Μάντζαλης, Director, Insurance Business Consulting, ΕΥ Ελλάδος, ανέφερε ότι σημαντικό στοιχείο είναι η εγγύτητα για τον κάθε επενδυτή. Η όλη προσέγγιση πρέπει να έχει να κάνει με την στόχευση της εταιρείας, να δίνεται βαρύτητα στο ανθρώπινο δυναμικό. Οι πάροχοι ESG πρέπει να καλύπτουν ευρύ φάσμα. Είναι σημαντικό ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή με μία διαφορετική προσέγγιση. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες να βρεθούν μεταβατικές λύσεις. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για τις αντισταθμίσεις άνθρακα.

©Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος/PHOTOPRESS Θ&Α Αναγνωστόπουλοι