Αντασφαλιστικά νέα για το 2024, καλά και κακά

της Ελενας Ερμείδου

Η αντασφάλιση πορεύεται με την ανάπτυξη της οικονομίας, ωστόσο παρά τις όχι και τόσο αισιόδοξες προβλέψεις για το έτος που διανύουμε, η ζήτηση για αντασφάλιση το 2024 θα παραμείνει ισχυρή, προβλέπει η Moody’s. Η ισχυρή αυτή ζήτηση τονίζει θα ενισχύσει τα κέρδη των αντασφαλιστών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν απώλειες από μεγάλα συμβάντα καταστροφών. Όσο για τις τιμές, το πιο πιθανό σενάριο της Moody’s αναφέρει ότι θα κορυφωθούν, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός, ενώ το κόστος των αποζημιώσεων θα συνεχίσει να αυξάνεται λόγω της αύξησης των μισθών και των δικαστικών διαφορών που είναι στη σειρά. Οι διαφορές αυτές αντισταθμίζουν την πτώση του πληθωρισμού των τιμών του καταναλωτή.

Οι επιδόσεις των αντασφαλιστών θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο μέσα στο 2024 εξηγεί η Moody’s. Σε αυτό θα βοηθήσουν τα τιμολόγια της αντασφάλισης που είναι στα υψηλότερα πολλών δεκαετιών, οι αυστηρότεροι όροι και προϋποθέσεις πολιτικής, η πτώση του πληθωρισμού, και η ενίσχυση των περιθωρίων κερδοφορίας στο underwriting. Πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν ακραία και σοβαρά συμβάντα καταστροφών που θα επιφέρουν μεγάλες ζημιές.

Αυξήσεις στην Περιουσία όσο ανεβαίνουν οι ασφαλισμένες αξίες

Η ζήτηση για αντασφάλιση στον κλάδο Περιουσίας και Ατυχημάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται και οι τιμές των αντασφαλίστρων, όσο ανεβαίνουν αξίες των περιουσιακών στοιχείων και αυξάνεται η ασφαλιστική συνείδηση, ή η αντίληψη του κινδύνου.

Κατά τα τέλη του έτους, οι τιμές των αντασφαλίστρων πιθανώς να κορυφωθούν. Οι ανανεώσεις των αντασφαλιστικών συμβάσεων σύμφωνα με την Moody’s υποδηλώνουν ότι οι αντασφαλιστές έχουν ακόμα περιθώρια για περαιτέρω αυξήσεις τιμών. Ωστόσο, οι βελτιωμένες αποδόσεις του κλάδου δίνουν κίνητρα σε ορισμένες ομάδες επενδυτών να αναλάβουν περισσότερο ρίσκο με προσέλκυση και εισροή εναλλακτικών μορφών κεφαλαίων.

Τώρα σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η Moody’s διευκρινίζει ότι ο πληθωρισμός μειώνεται αλλά το κόστος των αποζημιώσεων θα συνεχίσει να αυξάνεται. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο συχνά και οι δικαστικές διαμάχες σε διακανονισμούς αποζημιώσεων ή ο «κοινωνικός πληθωρισμός» αυξάνει τις ασφαλισμένες ζημίες.

Σύνθετη η τιμολόγηση

Οι υψηλές απώλειες από φυσικές καταστροφές περιπλέκουν την τιμολόγηση και τη διαχείριση κινδύνου. Οι απώλειες από καταιγίδες, αναφέρει έφθασαν στο ιστορικό υψηλό των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023, περάσαμε το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί στην ιστορία, ενώ, η Swiss Re αναμένει ότι το βάρος των ζημιών από καταστροφές θα αυξηθεί κατά 5-7% ετησίως