Τρομάζουν τα 4 μεγάλα κενά στην προστασία μας

της Ελενας Ερμείδου

Τέσσερις μεγάλες τάσεις εξελίσσουν τις ανάγκες στο τοπίο κινδύνου. Οι νέοι  κίνδυνοι αυξάνονται, ενώ ενισχύονται οι ήδη υπάρχοντες, επηρεάζοντας έτσι τα κενά προστασίας, σύμφωνα με την GFIA.

Η κλιματική αλλαγή έχει σημαντικές και πλέον ορατές επιπτώσεις στις ανθρώπινες ζωές και τα μέσα διαβίωσης, ενώ αναμένεται να επηρεάσει όλο και περισσότερο τομείς της οικονομίας.

Η τεχνολογία, ειδικά η ψηφιοποίηση και ο αυτοματισμός, προκαλούν σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν πλέον οι επιχειρήσεις και στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται και επικοινωνούν οι άνθρωποι. Ο διασυνδεδεμένος και πολύπλοκος ψηφιακός κόσμος συνοδεύεται από έναν αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και παραβιάσεις δεδομένων – ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως .

Οι αυξανόμενες δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές, όπως η γήρανση του πληθυσμού και η άνοδος της μεσαίας τάξης στις αναδυόμενες οικονομίες, εγείρει την ανάγκη για περισσότερη ασφάλιση.

Η μακροοικονομία και η πολιτική επιταχύνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στον σημερινό κόσμο, λόγω πολλαπλών και εν μέρει αλληλένδετων τάσεων, όπως ο πληθωρισμός, οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ποια είναι τα κενά τρισεκατομμυρίων 

  • Είναι το κενό συνταξιοδοτικής προστασίας (ετήσιο χάσμα 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ)
  • Το κενό προστασίας στον κυβερνοχώρο (0,9 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ)
  • Το χάσμα προστασίας της υγείας (0,8 τρισεκατομμύρια $)
  • Κενό προστασίας από φυσικές καταστροφές   (0,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τα τέσσερα αυτά κενά ύψους 2,8 τρισεκατομμυρίων ισοδυναμούν με το 3% του παγκόσμιου ΑΕΠ περίπου ενώ δεν έχει υπολογιστεί ο αντίκτυπος τους κόστους ζωής και τα συναφή δεινά.

Ο ρυθμός αύξησης των απωλειών

Ο αριθμός των απωλειών από φυσικές καταστροφές έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο 5% ετησίως τα τελευταία 50 χρόνια και αποτελεί σημείο εστίασης για τις κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τομέα.  Σε απόλυτους αριθμούς, οι μέσες ετήσιες απώλειες αυξήθηκαν από 126 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μεταξύ 1990 και 1999 σε 219 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μεταξύ 2010 και 2020.

Η τελευταία δεκαετία των γεγονότων από φυσικές καταστροφές ήταν η πιο δαπανηρή στην ιστορία, με σημαντικές απώλειες που αναστέλλουν την οικονομική ανάπτυξη και επηρεάζουν σοβαρά την ευημερία των ατόμων.

Αν και απαιτείται κοινή προσπάθεια ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για την αντιμετώπιση του κενού προστασίας , οι ασφαλιστές μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπισή του λόγω των ειδικών ικανοτήτων τους.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*