Ανασφάλιστες ζημιές γιατί η Πολιτεία δεν αποφασίζει

της Ελενας Ερμείδου 

Σε πολύ χαμηλα και ανησυχητικά επίπεδα κυμαίνονται τα ποσοστά ασφάλισης περιουσίας στην Ελλάδα δηλώνουν στελέχη από την ασφαλιστική αγορά στο IW με αφορμή την έκδοση της μελέτης της ΕΑΕΕ για τις αποζημιώσεις για τις ζημιές έναντι σεισμικών ακολουθιών στην Θεσσαλία το περασμένο Μάρτιο.

Οι άνθρωποι ζούσαν τονίζουν σε σκηνές και σε κοντέϊνερ ωστόσο η Πολιτεία αρνείται να δει την πραγματικότητα, τονίζουν, συμπληρώνοντας, αναφερόμενοι στο νομοσχέδιο για τις φυσικές καταστροφές πως οι δυνατότητες του κράτους να αποζημιώσει για να αποκατασταθούν οι ζημιές είναι περιορισμένες.

Δίνουν μία ακόμα φορά έμφαση στις συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, πρακτικές που εφαρμόζονται από άλλα κράτη της Ευρώπης, ωστόσο στην Ελλλάδα αν και πολλάκις έχει ειπωθεί, έχει μείνει στα λόγια.

Είναι τραγικό και πλέον άστοχο κάθε φορά που ξεσπά μια καταιγίδα και ακολουθούν έντονες πλημμύρες ό άλλα φαινόμενα καταστροφών, τα μέσα ενημέρωσης, θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι των πολιτικών παρατάξεων να ανακαλύπτουν τα κακώς κείμενα, τα χαντάκια, κτλ

Η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης με την υψηλότερη σεισμική επικινδυνότητα, ελκύοντας το 50% της σεισμικής δραστηριότητάς της, ωστόσο μόνο 214 ζημιές, των οποίων η αρχική πρόβλεψη ανέρχεται συνολικά σε 1,7 εκατ. ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημιά φθάνει τα 7.779 ευρω για το σύνολο των κινδύνων, δηλώθηκαν. Οι 224 ζημιές που δηλώθηκαν αντιπροσωπεύουν μόλις το 11% των συνολικών ζημιών. Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) είναι 0,8 εκατ. ευρώ.

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία) με συνολική ασφαλισμένη αξία 458 εκατ. ευρώ.

Τονίζουν ότι μία έλαχιστη συμμετοχή του κράτους μέσω ΣΔΙΤ στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών ενισχύει τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης καθώς οι ασφαλιστικές χρηματοδοτούν τις αγορές κεφαλαίων και αυτές από την πλευρά τους αντιστθμίζουν τους κινδύνους με την έκδοση διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων ενέχοντας χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο για τον αντισυμβαλλόμενο.

Συμπληρώνουν, υπογραμμίζοντας την αξία ύπαρξης ενός συγχρηματοδοτικού φορές καθολικής ασφάλισης ο οποίος θα έχει διευρυμένο ρόλο ή ακόμα και την δημιουργία ενός εγγυητικού μηχανισμού.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*