Μαθήματα ασφάλισης ΧVII: Είναι προσιτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας;

Είναι προσιτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας;

Σε αντίθεση με τη γενικότερη πεποίθηση, η ασφάλιση κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών είναι μία προσιτή σε κόστος ασφάλιση. Ενδεικτικά, για ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. που ασφαλίζεται για 120.000 ευρώ, το μέσο ασφάλιστρο που καλύπτει πυρκαγιά, σεισμό και φυσικές καταστροφές είναι της τάξης των 12 ευρώ το μήνα.

Υπάρχουν κίνητρα από την Πολιτεία για όσους συνάπτουν ασφαλιστήριο περιουσίας για το σπίτι τους;

Πρόσφατα θεσπίστηκε έκπτωση 10% στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου.

Ως αξία του ακινήτου, ορίζεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 1.000 ευρώ ανά τ.μ.. Προϋπόθεση είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του 1 έτους, η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα προσαρμόζεται αναλογικά.

Για τι ποσό πρέπει να ασφαλίσω το σπίτι μου;

Το ποσό για το οποίο ασφαλίζεται ένα σπίτι ή αλλιώς η ασφαλιζόμενη αξία του σπιτιού θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση το κόστος ανακατασκευής του. Δηλαδή, αν το σπίτι καταστραφεί, πόσα χρήματα θα χρειαστούν για να ξαναφτιαχτεί; Ένα παράδειγμα: Αν υποθέσουμε ότι σε τρέχουσες αξίες το κόστος ανακατασκευής ενός τυπικού διαμερίσματος είναι περίπου 1.200 ευρώ ανά τ.μ. η ασφαλιζόμενη αξία για ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. θα είναι 96.000 ευρώ. Γενικά, θα πρέπει το σπίτι να ασφαλίζεται στην πραγματική του αξία.

Από το iknow-insurance.gr της ΕΑΕΕ