ΔΥΝΑΜΙΣ: Συμμετοχή σε πανευρωπαϊκή δράση για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην ασφάλιση

Με ισχυρή τεχνογνωσία, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, διακρίνεται ως ελληνική ασφαλιστική εταιρεία και συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Δράση Ανταλλαγής και Ανάλυσης Πληροφοριών «Infinitech».

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε Insurance workshopμε τη συμμετοχή εκπροσώπων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, στο οποίο η εταιρεία έδωσε δυναμικό παρών με εκπρόσωπό της τον Επιχειρησιακό Υποδιευθυντή της κ. Ανδρέα Πολίτη.

Τα θέματα που αναλύθηκαν ήταν μεταξύ άλλων: εξατομικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα βασισμένα σε IoT (Internet of Things) συνδεδεμένα οχήματα, πραγματικά δεδομένα για νέα προϊόντα ασφάλισης υγείας, αυτοματοποιημένη ανάλυση κινδύνου και επιλογή ασφαλιστικών προϊόντων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, BigData και IoT για αγροτικές ασφαλίσεις.

Όπως αναφέρει ο κ. Α. Πολίτης, “το workshop είχε μεγάλο ενδιαφέρον καθώς προσέγγισε όλα όσα σήμερα απασχολούν τις ασφαλιστικές εταιρείες και σχετίζονται με την τεχνολογία. Η εταιρεία μας πρωτοπορεί σε αυτά τα θέματα, έχει υψηλό υπόβαθρο και σε υποδομές και σε ανθρώπους και φιλοδοξεί να είναι στην κορυφή της εποχής που έρχεται και μεταβάλλει ριζικά τα ασφαλιστικά προϊόντα”.

*Το Infinitech εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020, με τη ΔΥΝΑΜΙΣ να είναι η μοναδική Ελληνική Ασφαλιστική εταιρία που συμμετέχει σε αυτό μαζί με άλλες 45 εταιρίες και ιδρύματα από 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι η ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων που βασίζονται σε BigData σε IoT και AI (Τεχνητή Νοημοσύνη), στους τομείς της Οικονομίας και της Ασφάλισης.

Αναλυτικά ολόκληρη η παρουσίαση του προγράμματος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*