Εχέγγυο για την ασφαλιστική αγορά η υψηλή φερεγγυότητα

Ισχυρά θεμέλια διατηρεί ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης, εν μέσω των δυσκολιών του 2020 και των ερχόμενων προκλήσεων, κάτι που μεταφράζεται με την υψηλή φερεγγυότητα για την οποία διακρίνεται. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΑΕΕ, η ασφαλιστική αγορά υπερκαλύπτει την συνολική απαίτηση κεφαλαίων με ίδια κεφάλαια 3,3 δισ. ευρώ, δείκτη SCR 1,9 δισ. ευρώ, και δείκτη MCR 0,7 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά:

“Τα χρηματοοικονομικά μεγέθη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επηρεάστηκαν σημαντικά από το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων (σύμφωνα με την «Έκθεση του Διοικητή» της Τραπέζης της Ελλάδος μηνός Μαρτίου 2020). Η καμπύλη επιτοκίων μηδενικού κινδύνου, της οποίας ένα μεγάλο μέρος παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα, οδήγησε σε σημαντικές αυξήσεις των τεχνικών προβλέψεων, ιδίως αυτών που σχετίζονται με μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, αναφορικά με την φερεγγυότητα και τα ίδια κεφάλαια της ασφαλιστικής αγοράς, στις 30.9.2019 η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) ανήλθε σε 1,9 δισ. ευρώ, με τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,3 δισ. ευρώ.

Η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς διαμορφώθηκε σε 0,7 δισ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρώ.

Από άποψη ποιότητας, τα επιλέξιμα κεφάλαια της ασφαλιστικής αγοράς σε ποσοστό 96% ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας (Κατηγορία 1), ενώ όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη κάλυψης σε επίπεδα σημαντικώς υψηλότερα του 100%”

*από την Ετήσια Έκθεση της ΕΑΕΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*