Χρ. Γεωργακόπουλος, η Ευρωπαϊκή Πίστη στην κορυφή της αγοράς

της Ελενας Ερμείδου

Την θέσπιση φοροαπαλλαγών και κινήτρων ζήτησε από το βήμα του 2ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης. ο Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, στην Ευρωπαϊκη Πίστη ΑΕΓΑ, τονίζοντας ότι η Πολιτεία θα κερδίσει πολλά περισσότερα από αυτά που υποτίθεται θα χάσει μειώνοντας φόρους.

Ο  Χρήστος Γεωργακόπουλος, με 43 στην αγορά στην αγορά επιχείρησε στην διάρκεια της ομιλίας του να τεκμηριώσει την θέση του, περιγράφοντας πρόσφατα παραδείγματα, τα οποία οδηγούν στην ανάγκη σοβαρού σχεδιασμού και άμεσης λειτουργίας των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων στην Ελλάδα.

Μιλώντας για το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, μεταξύ άλλων τόνισε πως η ανάγκη του κάθε πολιτή είναι να εξασφαλίσει τους πόρους επιβίωσης του στην τρίτη ηλικία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ελλείψεις που παρουσιάζει το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο δεν μπορεί να καλυψει εξ’ ολοκλήρου τις ανάγκες των πολιτών και ιδιαίτερα τις ανάγκες των πολιτών της τρίτης ηλικίας.

Ανάμεσα στα άλλα εκτενείς αναφορές έκανε στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής κάτι το οποίο το δήμόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει,αλλά και σε θέματα κακής διαχείρισης από το δημόσιο.

Περαιτέρω υπογραμμίσε πως  είναι χρέος του κάθε πολιτη να καλύψει την αδήρρητη ανάγκη της επιβιώσης του. Είναιι χρέος της πολιτείας να θεσμοθετήσει και λειτουργήσει τον πυλώνα της Επαγγελματικής Ασφάλισης, και χρέος όλων των φορέων να μην υπάρξουν φαινόμενα που υπήρξαν στο παρελθόν όπως αυτό με την Ασπίς Πρόνοια.  Χρέος, επίσης της πολιτείας και της ιδιωτικής ασφάλισης είναι, είπε να διασφαλίσει και να προασπίσει τα συμφέροντα των πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή πίστη με 43 χρόνια στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλιση υπηρετεί το θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης με ήθος και επαγγελματισμό για αυτό και έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ .  Εχει την τεχνογνωσία να σχεδιάζει και να παρέχει μοναδικές παροχές  στον επαγγελματικό κόσμο, προκειμένου να προστατεύσει  τα αγαθά για τα οπόια  εργάζονται καθημερινώς.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας των ασφαλιστικών εταιρειών με υψηλή φερεγγυότητα βάσει του καθεστώτος Solvency II και  με 5.554 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Στο 9μηνο του 2020 κατάφερε να παρουσιάσει αύξηση οιγκονομικών μεγεθών, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία. Συγκεκριμένα τα Κέρδη προ Φόρων παρουσιάσαν αύξηση 50,4% και διαμορφώθηκαν  σε 18,8 εκατ., ευρώ έναντι 12,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η εταιρεία παρουσιάζει επίσης, αύξηση των Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 5,1% στα 158,8 εκ., έναντι 151,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Περαιτέρω ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 1,8% στα 144,6 εκ., έναντι 142,1 εκ. στα τέλη του 2019. Η ασφαλιστική παρουσιάζει ενίσχυση του Δείκτη Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) κατά 8,5 ποσοστιαίες μονάδες, ο οποίος ανέρχεται σε 176,1% έναντι 167,6% την 31/12/2019.

Τέλος, η εταιρεία σημείωσε και αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 448 από 442 το Σεπτέμβριο του 2019.

Aναλυτικά τα στοιχεία:

2o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 11-02-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*