Δωρεάν παροχή ΕΕΑ σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να συμπληρώσουν τις ώρες εκπαίδευσης του 2020

Πρωτοβουλία για να συμπληρώσουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ώρες «επαναπιστοποίησης» που τυχόν χρειάζονται για το 2020, στοιχείο απαραίτητο για την ανανέωση της άδειάς τους, υλοποιεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με την ευγενική αρωγή των ασφαλιστικών εταιρειών Ατλαντική, Eurolife, Groupama και Interamerican.

Στο πλαίσιο αυτό το Ε.Ε.Α. συνεχίζοντας να στηρίζει τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, δημιούργησε ειδική πλατφόρμα ευέλικτης δήλωσης συμμετοχής και ανάλογο μηχανισμό, ώστε να υποστηριχθούν τα προγράμματα  εκπαίδευσης των εταιρειών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Σε κάποιες περιπτώσεις παρέχεται e-learning οπότε είναι «ανοικτό» όλο το 24ωρο και σε κάποιες άλλες υλοποιούνται webinar σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες.

Το Ε.Ε.Α. ευχαριστεί τις ασφαλιστικές εταιρείες που για δεύτερη φορά προθυμοποιήθηκαν να συντελέσουν στην πρωτοβουλία του και καλεί τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, όχι μόνο τα μέλη του, αλλά και από όλη την Ελλάδα να αξιοποιήσουν ελεύθερα την ειδική αυτή υποστηρικτική παροχή.

Η φόρμα συμμετοχής ακολουθεί στον παρακάτω σύνδεσμο. Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να τη συμπληρώσουν.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Α.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*