Σύγχρονο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων από την diastasys

Η εταιρία diastasys εδρεύει στην Αθήνα. Ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων από τις μικρότερες ως και τις πιο μεγάλες.

Αποτελεί πιστοποιημένο συνεργάτη της Microsoft, και κατέχει τον τίτλο του ISV (Integrated Software Vendor). Έχει συνεπώς την εξουσιοδότηση να αναπτύσσει πιστοποιημένες, καθετοποιημένες λύσεις πάνω στο ERP της Microsoft, το Microsoft Dynamics NAV. Το Microsoft Dynamics NAV αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, η diastasys έλαβε την επιχειρηματική απόφαση να επενδύσει σε μια κάθετη λύση για τον Ασφαλιστικό κλάδο πάνω στο Microsoft Dynamics NAV.

Η λύση «NAVIns» της diastasys αναλαμβάνει την παρακολούθηση ολόκληρης της επιχείρησης. Ενοποιεί τις επιμέρους εφαρμογές – συστήματα με απώτερο στόχο την ενοποίηση όλων των τμημάτων της εταιρίας. Ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των συνεργατών, διευκολύνει την παρακολούθηση των μεγεθών της επιχείρησης καθώς και των κρίσιμων δεικτών (Key Performance Indicators), επιτρέποντας έτσι τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των εξόδων.
Στις αρχές του 2011 αναμένεται η ολοκλήρωση του πρώτου έργου για λογαριασμό Ναυτασφαλιστικής εταιρίας. Πέραν των ERP λύσεων η εταιρία διαθέτει το IP. 

To IP αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραγωγής, το οποίο απευθύνεται σε ασφαλιστικά πρακτορεία ή μεσίτες ασφαλειών που αναζητούν ένα πλήρες προϊόν σε εξαιρετική τιμή κτήσης. Το IP καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός ασφαλιστικού πρακτορείου ή μεσίτη ασφαλειών. Αριθμεί αρκετές δεκάδες εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και κάποιες που αφορούν μικρές ασφαλιστικές εταιρίες. Διατίθεται δε σε περισσότερες της μιας εκδόσεις, ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ακόμα και του απλού ασφαλιστικού συμβούλου. 

Η παρακολούθηση της επιχείρησης απλουστεύεται σημαντικά με τη χρήση εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence Tools). H diastasys αναπτύσσει τις λύσεις της χρησιμοποιώντας το διεθνούς κύρους εργαλείο QlikView.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*