Συνεργασία της BROKINS με την Diastasys

Η BROKINS ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε.Π.Ε., κορυφαία εταιρία στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με παρουσία 32 συναπτών ετών στην Ελληνική Αγορά, ανέθεσε στην Diastasys Ε.Π.Ε., εταιρία με δυναμική παρουσία στο χώρο των Πληροφοριακών Συστημάτων και ERP Gold Partner της Microsoft, την εγκατάσταση και υποστήριξη της κάθετης λύσης Navins for Microsoft Dynamics NAV.

Με «αιχμή του δόρατος» τις τεχνολογίες της Microsoft και της έκδοσης 2013 r2 του ολοκληρωμένου συστήματος ERP Microsoft Dynamics, η BROKINS αποκτά το απαραίτητο υπόβαθρο υποστήριξης, τόσο των ασφαλιστικών εταιρειών όσο και των συνεργατών της, ενοποιώντας όλες τις κρίσιμες λειτουργίες των κλάδων ασφάλισης και απλοποιώντας σύνθετες ενδοεταιρικές διαδικασίες.

Η επιτυχής υλοποίηση του έργου της BROKINS τόσο από τις ομάδες εργασίας της εταιρείας, όσο και από τη βαθειά τεχνογνωσία της Diastasys στο χώρο υλοποίησης έργων λογισμικού στον Ασφαλιστικό τομέα, αναμένεται να προσδώσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη στον οργανισμό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*