Diastasys:Η λύση που δίνει ασφάλεια επένδυσης σε ασφαλιστικές & μεσιτικές

Τα ετερογενή συστήματα τεχνολογίας επικοινωνούν ετεροχρονισμένα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να διαθέσουν άμεσα και αξιόπιστα τη ζητούμενη πληροφόρηση διευκρινίζει ο διευθυντής Πωλήσεων & Marketing της Diastasys, Βασίλης Δαλμυράς, παρατηρώντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία να συστήσει με ευκολία νέα ασφαλιστικά προϊόντα ή καμπάνιες. Αντιθέτως, η ενοποίηση των εφαρμογών προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς.

Συνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

Πείτε μας, με δυο λόγια, για τις τεχνολογικές εξελίξεις και για το πώς αυτές επηρεάζουν τον ασφαλιστικό κλάδο.

Η συνήθης πρακτική των ασφαλιστικών εταιρειών –σε τεχνολογικό υπόβαθρο– είναι η υιοθέτηση διαφορετικών και ετερογενών συστημάτων (underwriting, claims management, back office, web portal), τα οποία επικοινωνούν ετεροχρονισμένα μεταξύ τους με «γέφυρες» (interfaces). Αυτό έχει ως συνέπεια οι επιχειρήσεις να μη διαθέτουν την αμεσότητα και την απαραίτητη αξιοπιστία στη ζητούμενη πληροφόρηση.

Έτσι, δεν δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία να συστήσει με σχετική ευκολία νέα ασφαλιστικά προϊόντα ή καμπάνιες (διότι τα επιμέρους υποσυστήματα απαιτούν ανάπτυξη και παραμετροποίηση), καθώς και βελτιώσεις ή αλλαγές (οι οποίες συνήθως απαιτούν σημαντικό χρόνο, ενώ όταν είναι πλέον έτοιμες, η επιχειρηματική ευκαιρία έχει παρέλθει).

Η εξέλιξη λοιπόν σε σχέση με τα παραπάνω, έρχεται να καλύψει –με τεχνολογίες αιχμής– τις έως τώρα εγγενείς «αδυναμίες» των εταιρειών, ενοποιώντας όλες τις εφαρμογές σε μία, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης και ανταπόκρισης στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς (νέα προϊόντα, νέες προτάσεις ασφάλισης, αλλαγές στρατηγικής κ.λπ.).

Παρέχετε λύσεις και για τις ασφαλιστικές και για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση; Τι πακέτα είναι αυτά και σε ποιους τομείς αφορούν;

Η εταιρεία μας, ως Microsoft GOLD ERP Partner, έχει αναπτύξει το ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο από τη Microsoft πληροφοριακό σύστημα Navins for Microsoft Dynamics NAV. Το Navins είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ERP σύστημα), το οποίο έχει σχεδιαστεί για την πλήρη κάλυψη όλων των διαδικασιών και των κρίσιμων λειτουργιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Αποτελεί ένα πολυεταιρικό, πολυνομισματικό και πολυγλωσσικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στο διεθνές σύστημα της Microsoft, το Dynamics NAV. Σε ένα και μόνο σύστημα (προϊόν) εμπερικλείονται όλα τα απαραίτητα και κρίσιμα υποσυστήματα, ώστε η λύση να προσδίδει τόσο στις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και στους διαμεσολαβητές την απόλυτη ανταγωνιστικότητα και ορθή διαχείριση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Navins εξυπηρετεί χρήστες στο γραφείο, στο web, καθώς και σε tabletssmartphones μέσα στο ίδιο περιβάλλον εργασίας.

Πείτε μας ένα παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση έκδοση συμβολαίου ή αναγγελίας ζημιών.

Πρακτικά, με την έκδοση οποιουδήποτε συμβολαίου, για όλους τους κλάδους: το σύνολο της πληροφορίας έχει διατρέξει το σύστημα και έχει ενημερώσει όλα τα σχετικά υποσυστήματα δίχως παρεμβάσεις ή άλλες επιπρόσθετες ενέργειες. Π.χ. αυτόματη ενημέρωση γενικής λογιστικής, λογαριασμών εισπρακτέων/πληρωτέων, αυτόματη ενημέρωση αντασφαλειών, αυτόματη ενημέρωση προμηθειών κ.λπ., χωρίς την αναγκαιότητα πολύπλοκων υπολογισμών ή ανθρώπινης διαμεσολάβησης. Το ίδιο ισχύει και τον κλάδο ζημιών, όχι απλά στο επίπεδο αναγγελίας, αλλά και σε όλο τον κύκλο «ζωής» μιας ζημιάς. Δηλαδή, αναγγελία-ανάθεση-αξιολόγηση-διαχείριση αποθεμάτων-πληρωμή. Εδώ, εμπερικλείονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα έγγραφα που απαιτούνται ώστε τα τμήματα ζημιών να επικεντρώνονται απόλυτα σε αυτό που υποδηλώνει ο ρόλος τους.

Ποια είναι τα οφέλη αλλά και το κόστος αυτών των επενδύσεων;

Το Navins δημιουργήθηκε με στόχο να καλύψει τις –κατά τεκμήριο– εγγενείς τεχνολογικές «αδυναμίες» των εταιρειών του ασφαλιστικού χώρου, ενοποιώντας όλες τις εφαρμογές σε μία, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης και ανταπόκρισης στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς (νέα προϊόντα, νέες προτάσεις ασφάλισης, αλλαγές στρατηγικής κ.λπ.). Αυτό λοιπόν, ανάμεσα σε αρκετά άλλα, είναι το κύριο όφελος μιας τέτοιας επένδυσης. Παράλληλα, όταν μια εταιρεία αποκτά τη δυνατότητα εισαγωγής νέων προϊόντων, κανόνων της αγοράς και της νομοθεσίας, ανταλλαγής δεδομένων με τις αρχές και τους συνεργάτες της, χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης διαδικασιών μέσω επιπρόσθετου προγραμματισμού με κώδικα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι το οποιοδήποτε κόστος επένδυσης –το οποίο παρεμπιπτόντως δεν αποτιμάται σε ορισμένες γραμμές μιας συνέντευξης– γίνεται ουσιαστικά όφελος για την επιχείρηση. Το Navins έχει ουσιαστικά αναπτυχθεί για να προσφέρει «ελευθερία» εσωτερικής μετακίνησης του προσωπικού μιας επιχείρησης σε αμιγώς παραγωγικές διαδικασίες, σε αντίθεση με συστήματα των οποίων τη λειτουργία οι εταιρείες καλούνται μόνιμα να εξυπηρετούν και να χρηματοδοτούν. Αθροιστικά, λοιπόν, το κόστος της επένδυσης αποσβένεται πολύ γρήγορα.

Παρέχετε και συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε να καθορίσει τις ανάγκες του ο ασφαλιστής ή η ασφαλιστική πριν την αγορά των συστημάτων αυτών;

Η εταιρεία μας, ως Microsoft Partner, διαθέτει πιστοποιημένους συμβούλους για τα συστήματα που προσφέρει και υλοποιεί σε κάθετες αγορές, έτσι ώστε πριν οποιαδήποτε προμήθεια συστήματος ή/και εγκατάστασης να προηγείται η ενδελεχής διάγνωση αναγκών του πελάτη. Ως εταιρεία, έχουμε πέρα και πάνω από τις θεσμικές υποχρεώσεις μας προς τη Microsoft, την εις βάθος γνώση που απαιτεί ο ασφαλιστικός χώρος, ώστε η ενδεχόμενη εγκατάσταση του συστήματός μας να δίνει στον πελάτη επιπλέον της εγκατάστασης μιας νέας λύσης, και το απαραίτητο business knowhow και βέλτιστες πρακτικές για τον συγκεκριμένο κλάδο. Ο συγκεκριμένος κλάδος έχει πλείστες όσες ιδιαιτερότητες, τις οποίες εμείς, με την εισαγωγή ενός διεθνούς συστήματος, κληθήκαμε να απλοποιήσουμε κατά το δυνατόν. Πιστεύουμε –όπως και οι πελάτες μας που ήδη λειτουργούν επιτυχώς με το σύστημά μας– ότι έχουμε απαντήσει σε αυτήν την πρόκληση.

Έχετε κάτι να προσθέσετε;

Εμείς, έχοντας ακολουθήσει τις τάσεις της τεχνολογίας για εύκολη και αξιόπιστη ολοκλήρωση διαδικασιών ενός πολύπλοκου και δυναμικού κλάδου –του ασφαλιστικού– δημιουργήσαμε μια διεθνώς πιστοποιημένη λύση της Microsoft, η οποία προσφέρει ασφάλεια επένδυσης για τις ασφαλιστικές και μεσιτικές εταιρείες, αντίστοιχα.

Οι πελάτες μας που αποφάσισαν να επενδύσουν στο Navins επικεντρώνονται αποκλειστικά στις κρίσιμες και σημαντικές διαδικασίες οι οποίες αφορούν στην ανταγωνιστικότητα και στις δράσεις ανάπτυξής τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*