Προσαρμογές στα τιμολόγια σε δύο άξονες

Αλλαγές και προσαρμογές στα τιμολόγια, αναζήτηση και συμφωνίες για νέα όρια κάλυψεων, επάρκεια στο capacity, οι ασφαλιστές εξασφαλίζουν καλύψεις έναντι απαιτήσεων από τον Covid-19.

της Ελενας Ερμείδου

6% πτώση έγραψαν τα κεφάλαια των αντασφαλιστών το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το κλείσιμο του 2019, στα 590 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

35 δισεκατομμύρια οι συνολικές απώλειες κεφαλαίων, με τους παραδοσιακούς αντασφαλιστές να κλείνουν στα 499 δισεκατομμύρια με 6% πτώση και τα εναλλακτικά κεφάλαια στα 91 δισεκατομμύρια με 4% πτώση, σύμφωνα με την ΑΟΝ.

Τον Ιούνιο και Ιούλιο υπήρχε επαρκές capacity, αν και με ποικίλα αποτελέσματα που οφείλονται στο χρονοδιάγραμμα, τη δομή και τους περιορισμούς στο capacity των περιοχών (γεωγραφικές ζώνες) με την μεγαλύτερη αιχμή.

Η ζήτηση για αντασφαλιστικές καλύψεις παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα, λόγω του ότι δούλεψαν τα  πουλ των κυβερνητικών συνεργασιών, αντισταθμίζοντας πρωτασφαλιστές που ψάχνουν να διασφαλίσουν πρόσθετo capacity προκειμένου να καλύψουν προβλεπόμενες ζημιές άνω του μέσου αναμενόμενου όρου από τυφώνες.

Παρά τις διαφορετικές δυναμικές που επικρατούν στην αγορά, συγκριτικά με τις ανανεώσεις του παρελθόντος, οι ασφαλιστές κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα όρια για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις που έχουν προκύψει από τον Covid-19, την μελλοντική αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά το μακροοικονομικό περιβάλλον και τον αντίκτυπο στα ασφάλιστρα από τον Covid-19 μακροπρόθεσμα.

Ως προς την ζήτηση για αντασφαλιστικές καλύψεις, η Aon αναφέρει ότι παραμένει πολύ ισχυρή στα ατυχήματα, καθώς οι δοσοληψίες των ασφαλιστών σχετίζονται έντονα με τις συνθήκες μεταβλητότητας οι οποίες προκύπτουν από τον κοινωνικό πληθωρισμό και τον COVID-19 .

Συνολικά, εν όψει των προκλήσεων είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για τα τιμολόγια, ωστόσο οι περισσότεροι ασφαλιστές έχουν προσαρμόσει τα τιμολογιακά μοντέλα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την συχνότητα των ατυχημάτων και την σοβαρότητα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*