Επανέρχεται το waiver στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

της Ελενας Ερμείδου

Πρόσθετη ρευστότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα φέρνει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να επαναφέρει το waiver. Για πρώτη φορά μετά από χρονιά οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με ίσους όρους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε σήμερα πακέτο προσωρινών μέτρων χαλάρωσης που αφορά, μεταξύ άλλων την επιλεξιμότητα ενεχύρων που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερης ποιότητας τίτλους για ομόλογα ελληνικού δημοσίου και δάνεια. Στόχος η άντληση ρευστότητας από τις επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους συμμετέχοντας σε πράξεις μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης  (TLTRO-III ).

Το πακέτο μέτρων πιστωτικής χαλάρωσης συμπληρώνει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που ανακοίνωση η ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

ΕΚΤ: Στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων 750 δισ. η Ελλάδα

Τα μέτρα υποστηρίζουν συλλογικά την παροχή τραπεζικών δανείων, ιδίως με τη διευκόλυνση των όρων υπό τους οποίους οι πιστωτικές απαιτήσεις γίνονται δεκτές ως εξασφάλιση. Ταυτόχρονα, το Ευρωσύστημα αυξάνει την ανοχή του σε κινδύνους για την υποστήριξη της παροχής πιστώσεων μέσω των πράξεών του αναχρηματοδότησης, ιδίως μειώνοντας με συνέπεια τις περικοπές αποτίμησης των ασφαλειών για όλα τα περιουσιακά στοιχεία.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*