G. Bernardino: H Eλλάδα δεν έχει δώσει αποτέλεσμα στις συντάξεις

Της Ελενας Ερμείδου

Τα νέα μοντέλα εργασίας, οι μη τυποποιημένες μορφές εργασίας, οι αλλαγές χώρας εργασίας, το δημογραφικό, είναι μεταξύ των κρίσιμων παραγόντων που απειλούν το εισόδημα κατά την σύνταξη. Η Ευρώπη ψάχνει να βρει τον τρόπο να γεφυρώσει το κενό στο συνταξιοδοτικό για να μειώσει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή. Η Ελλάδα ουραγός των εκσυγχρονιστικών συνταξιοδοτικών συστημάτων ψάχνει να βρει λύσεις βασιζόμενες για την ώρα στον πρώτο πυλώνα ασφάλισης. Ο Gabriel Bernardino από την Αθήνα έκανε συστάσεις καλώντας για το άνοιγμα της αγοράς, ωστόσο οι Έλληνες είναι αυτοί είπε που θα καθορίσουν το μέλλον τους.

Το γεφύρωμα του συνταξιοδοτικού αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα στην Ευρώπηκαι κρίσιμο για την EIOPA η οποία βρίσκεται σε συνομιλίες με τους Ευρωπαίους Θεσμικούς Φορείς και τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές των χωρών – μελών της Ευρώπης. Ο Gabriel Bernardino στο 1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης (#ocin20), που διοργάνωσε η ΕΛΕΤΕΑ με την Ethos Media έκανε έκκληση για συνοχή, συμμετοχή όλων στην επίλυση του προβλήματος τονίζοντας ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται στοχεύουν να καλύψουν το δικαίωμα όλων να λάβουν σύνταξη, συμπληρώνοντας ότι οι συζητήσεις που διεξάγονται θα πρέπει να βασίζονται σε δεδομένα και όχι σε διάφορες ιδεολογίες.

Βασικό επιχείρημα του GabrielBernardinoτο οποίο είναι κοινό για όλους ότι «όλοι θα σταματήσουμε να δουλεύουμε, και το εισόδημα μας θα πρέπει να εγγυάται την διαβίωση μας». Σε αυτά τα χρόνια, «οι άνθρωποι αλλάζουν εργοδότες, χώρες εργασίας, παρουσιάζονται νέες μορφές μη τυποποιημένης εργασίας».  Το νέο μοντέλο συνταξιοδότησης δεν μπορεί να συμβαδίσει με χαρακτηριστικά περασμένων ετών απαιτούνται παρεμβάσεις, άλλου είδους μορφές εγγύησης, νέα προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνων που λειτουργούν ανταποδοτικά και μεγαλύτερη ελευθερία στην αγορά.

Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει τι θέλει να κάνει

Αν και τα μοντέλα σύνταξης στην Ευρώπη είναι κατακερματισμένα, έχουν κάποια κοινά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα κοινό τρόπο σκέψης και στην αλλαγή προσέγγισης.

«Οι παίκτες είναι ίδιοι» αναφέρει ο Gabriel Bernardino και οι παράμετροι είναι: η αγορά εργασίας, οι πυλώνες ασφάλισης, το Ευρωπαϊκό και Εθνικό πλαίσιο.  Η ανάλυση θα δείξει σε ποιο επίπεδο υπάρχει κενό και τι χρειάζεται το σύστημα να εξασφαλίσει ώστε να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο.

Στην Ελλάδα οι μεταρρυθμίσεις σκοπεύουν να στηρίξουν το θεσμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης, ωστόσο η διείσδυση αριθμεί στο 1,3% στην Ευρώπη με την Δανία να βρίσκεται στο 90%. «Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αποτελέσματα … οι πολίτες δεν ενεργοποιούνται προς τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης» . Το γεγονός αυτό θα πρέπει να μελετηθεί και να συνεκτιμηθούν όλοι οι παράμετροι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι όσο πιο μεγάλη είναι η συμμετοχή, τόσο περισσότερο αυξάνεται και η ανταποδοτικότητα. Βασικό σύμφωνα με τον Πρόεδρο της EIOPAοι δομές φορολόγησης, η διάρθρωση του συστήματος, η ελκυστικότητα των ασφαλιστικών προγραμμάτων, οι αποδόσεις και το χτίσιμο των εσόδων, και η εμπιστοσύνη.

Παραμένοντας στην Ελλάδα, κάλεσε να γίνουν οι δομικές μεταρρυθμίσεις, να λειτουργήσουν τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία με την δυνατότητα κάτω των 100 συμμετεχόντων αλλά και την δυνατότητα να υπάρξουν διαφορετικές επιλογές καταβολών, ενώ οι Εποπτικές Αρχές θα διασφαλίζουν την ομαλή τους λειτουργία.

Τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία και τα PEPPs, τέλος υπογράμμισεαποτελούν εναλλακτικά επενδυτικά εργαλεία, δίνουν κίνητρα για να αυξηθούν οι επενδύσεις και συμβάλλουν την Ένωση των Κεφαλαιαγορών. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της EIOPAστο πλαίσιο της καλύτερης διαχείρισης κινδύνων έκανε αναφορά στους ESG παράγοντες.

Διαβάστε επίσης:

Τι μάθαμε στο 1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*