Τι μάθαμε στο 1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

του Βάιου Κρόκου

Υψηλότερη των προσδοκίων, κατά κοινή ομολογία, ήταν η αποδοχή απο πλήθος κόσμους του χθεσινού 1ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης που συνδιοργάνωσαν η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α και η Ethos Media, όπως αποτυπώθηκε από την παρουσία εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων πλευρών: εργοδότες, εκπρόσωποι εργαζομένων, asset managers, δημόσιοι φορείς, επόπτες, ορκωτοί λογιστές κλπ

Η ανάπτυξη του Θεσμού είναι πράγματι γεγονός, τα τελευταία χρόνια. Μπορεί το χάσμα με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους (αριθμός Ταμείων, εργαζόμενοι, επενδύσεις, συνεισφορά επί του ΑΠΕ κ.α ) να παραμένει πολύ μεγάλο, η πρόοοδος τα τελευταία χρόνια με τις προσπάθειες της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α είναι ρεαλιστική.

Ειδικότερα, την τελευταία τριετία και ιδίως το έτος 2019, ο κλάδος της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα διάγει έναν ανοδικό κύκλο. Αυτό πιστοποιεί η σύσταση και λειτουργία 5 νέων επαγγελματικών ταμείων εντός του προηγούμενου έτους και η επικείμενη αδειοδότηση εντός του πρώτου τριμήνου του 2020 άλλων 5 νέων Καταστατικών ΤΕΑ από πολύ σημαντικές επιχειρήσεις και επαγγελματικές ενώσεις.

Ήδη στο 2 ο πυλώνα έχουν δραστηριοποιηθεί εισηγμένες εταιρείες και επιχειρήσεις που προέρχονται από πολύ δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Στα τέλη της περσινής χρονιάς, η ελληνική αγορά επαγγελματικής ασφάλισης αριθμούσε 23 επαγγελματικά ταμεία με συνολικό ενεργητικό που προσέγγιζε τα 1,6 δις. ευρώ ή σε ποσοστό επί του ΑΕΠ μόλις 0,84%.

Το δε ποσοστό των ενεργών ασφαλισμένων σε ΤΕΑ επί του συνόλου των απασχολουμένων ανέρχεται στο 4,1%.

Διαβάστε: Ψήφος Εμπιστοσύνης για την Επαγγελματική Ασφάλιση από την Πολιτεία

Από τα μηνύματα του χθεσινού συνεδρίου μπορούμε να πούμε πως:

-Χρειάζεται ενίσχυση των εποπτικών αρχών υπό ενιαίο – ίσως – φορέα που θα διασφαλίζει την μείωση της γραφειοκρατίας και θα επιταχύνει τις διαδικασίες για σύσταση ΤΕΑ

-Το πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου λειτουργιών και επενδύσεων είναι ισχυρό

-Υπάρχει ανάγκη φυσικά για την δημιουργία κουλτούρας με εκπαίδευση γύρω από τα οφέλη που προσφέρουν τα ΤΕΑ, κάτι που πρέπει να προωθήσουν συστηματικά οι εμπλεκόμενοι φορείς.

-Τα ΤΕΑ είναι ένας ενδεδειγμένος και αξιόπιστος τρόπος συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αναπλήρωσης, ενώ μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην αύξηση των “εθνικών επενδύσεων” όπως συμβαίνει στο εξωτερικό.

Μια win – win υπόθεση

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η Επαγγελματική Ασφάλιση αποτελεί μια υπόθεση που στόχο έχει το αμοιβαίο όφελος για εργοδότη και εργαζόμενο και το ζητούμενο είναι η σιγουριά, η αξιοπιστία και η σταθερότητα στην τηρηση των κανόνων. “Κλειδί” για το μέλλον της Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι η φορολογία και η παροχή κινήτρων.

Κατά τα άλλα, “αγκάθι” παραμένει το υψηλό κόστος λειτουργίας και οι χρονοβόρες διαδικασίες, κάτι που μπορεί να απλουστευθεί μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Έγινε σαφές επίσης το τι μπορεί να προσφέρει ένα ΤΕΑ και ένα ομαδικό ιδιωτικό ασφαλιστήριο, που σε κάθε περίπτωση μπορούν να συνυπάρξουν.

Ο ρόλος της κοινοτικής Οδηγίας IORP II

Στο ελληνικό δίκαιο ενσωματώνεται η σχετική κοινοτική Οδηγία 2016/2341 «IORPII», που αποτελεί το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση κάποιων ελάχιστων κι ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τη λειτουργία ΙΕΣΠ (Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών), μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου τις επόμενες μέρες, όπως σημείωσε ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.

Ειδικότερα, βελτιώνει σημαντικά το σύστημα διακυβέρνησης των ΙΕΣΠ και εισαγάγει νέα πρότυπα πληροφόρησης και ενημέρωσης τόσο για τις εποπτικές αρχές όσο και τους ασφαλισμένους, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της βιωσιμότητας.

Ένα νέο επίσης σημαντικό στοιχείο της Οδηγίας είναι και η κατάργηση των περιορισμών των διασυνοριακών δραστηριοτήτων που βοηθούν τα ΙΕΣΠ να αξιοποιήσουν τα οφέλη της ΕΕ πραγματοποιώντας πλέον διασυνοριακές μεταφορές μεταξύ ΙΕΣΠ χωρίς εμπόδια και δαιδαλώδεις διαδικασίες.

Ο “κουμπαράς” πολυτελείας

Στον αντίποδα, όπως επισημαίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι απαιτούμενες κοινοτικές οδηγίες έχουν ενσωματωθεί και παρά τις προκλήσεις η Εποπτεία είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Κομβικό στοιχείο πλέον θεωρείται όχι η απλή διασπορά κινδύνου (μετοχές, ομόλογα, άλλες επενδυτικές επιλογές) αλλά και η μείωση του ρίσκου μέσω διαφορετικών asset manager ως προς την διαχείριση.

Όπως τόνισαν εκπρόσωποι των κορυφαίων ΑΕΔΑΚ αυτό που απασχολεί τα ΤΕΑ είναι οι σίγουρες, χαμηλότερες αποδόσεις με μακροπρόθεσμο στόχο. Σημείωσαν πως απαιτείται από όλους κουλτούρα όσον αφορά την αποταμίευση, χαρακτηρίζοντας τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης κουμπαρά “πολυτελείας”.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*