Τα μερίδια της Διαμεσολάβησης στην Ζωή το 2018

Της Ελενας Ερμείδου

Μετρούν το ‘ανάστημα’ και την δύναμη τους στις ατομικές ασφαλίσεις Ζωής οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας με τους τραπεζοασφαλιστές, καθώς είναι τα δύο κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν τα κανάλια διανομής των ομαδικών ασφαλίσεων, όπου εκεί υπερισχύει οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας και οι άμεσες πωλήσεις.

Στα 176 εκ. τα καθαρά κέρδη των Ασφαλιστικών το 2018

Σε ό,τι αφορά στους δύο επιμέρους κλάδους στις ατομικές ασφαλίσεις, το 2018 σε σχέση με το 2017 η αναλογία ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας μειώθηκε, ενώ αυξήθηκε το αντίστοιχο μέγεθος της συνεργασίας με τις τράπεζες. Στις ομαδικές ασφαλίσεις, το 2018 αυξήθηκε η αναλογία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας, ενώ μειώθηκε το μέγεθος της συνεργασίας με τις τράπεζες.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ζωής το 2018 σε 32 ασφαλιστικές επιχειρήσεις αυξήθηκε 1,3% σε σχέση με το 2017 στα 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από την παραγωγή των ασφαλιστικών ζωής και υγείας, ποσό 1,53 δισεκατομμυρίου αφορά σε ατομικές ασφαλίσεις και 539 εκατομμύρια σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές καταγράφεται αύξηση μεριδίου των νοσοκομειακών ασφαλίσεων και των unit linked προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις ενώ στις ομαδικές μειωμένη καταγράφεται η συμμετοχή των ασφαλίσεων δανειοληπτών και των εργαζομένων με αύξηση της αναλογίας των συνταξιοδοτικών.

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν έφτασαν τα 1,40 δισεκατομμύρια εκ των οποίων τα 992 αντιστοιχούν σε ατομικές ασφαλίσεις και τα 405 σε ομαδικές ασφαλίσεις. Αύξηση των αποζημιώσεων καταγράφεται στις ασφαλίσεις υγείας, στις ατομικές ενώ στις ομαδικές μείωση καταγράφουν οι πληρωθείσες αποζημιώσεις δανειοληπτών και εργαζομένων και αύξηση στα συνταξιοδοτικά προγράμματα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*