Πόσα ήταν τα ασφαλισμένα οχήματα το 2018;

Αυξημένα κατά 0,4% ήταν τα ασφάλιστρα στον κλάδο Αυτοκινήτου το έτος 2018 συγκριτικά με το 2017, όπως αναφέρει η  Στατιστική Επετηρίδα που δημοσίευσε σήμερα η ΕΑΕΕ.
Η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα. Συμμετέχει κατά 49% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 26,3% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2018).
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2018 ήταν 1,07δισ. € αυξημένη κατά 0,4% σε σχέση με το 2017.
Την ίδια χρονιά οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν παραγωγή 2,2δισ. €, αυξημένη κατά 3,9% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.
Στην παρούσα Στατιστική Επετηρίδα συμμετείχαν με αναλυτικά στοιχεία 29 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 90% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων γιατο 2018.
Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων των ετών 2017 και
2018αντιστοίχως, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, έχουν ως εξής:
Τα ασφαλισθέντα οχήματα και η συχνότητα ζημιών της ανά τύπο ασφαλισμένου οχήματος (με βάση την εκτίμηση πρώτου έτους), φαίνονται στα επόμενα δύο γραφήματα.
Τέλος, οι δείκτες ζημιών (υπολογισμένοι με βάση το οικονομικό έτος) για τους κυριότερους τύπους οχημάτων και καλύψεων είχαν ως εξής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*