ΣΔΙΤ στην Ασφάλιση Επαγγελματικών Κινδύνων

Της Ελενας Ερμείδου

Δεν έχει ακουστεί, ούτε έχει ωριμάσει η ιδέα της ασφάλισης επαγγελματικών κινδύνων μέσα από συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οι μεγάλοι επαγγελματικοί κίνδυνοι δεν μπορούν να ασφαλιστούν μόνο μέσα από την ιδιωτική ασφάλιση.

Σε μία από τις παράλληλες συνεδρίες στην διάρκεια του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΛΙΝΥΑΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία με θέμα η Ασφάλιση του Επαγγελματικού Κινδύνου – Σύγχρονη Αντικειμενική Προσέγγιση μιλώντας στο IW ο κος Γιώργος Κουτίνας Μηχανικός ΕΜΠ & ENSPM Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων επεσήμανε την έλλειψη γνώσης που υπάρχει στο τομέα της ασφάλισης μεγάλων επαγγελματικών κινδύνων αλλά και τα οφέλη που θα υπήρχαν από τις συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Το ΕΛΙΝΥΑΕ από την πλευρά στο συνέδριο επιχείρησε να αναδείξει τους επαγγελματικούς κινδύνους στο χώρο εργασίας και τους τρόπους πρόληψης των με αφορμή τις  νέες μορφές εργασιακών σχέσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η πρόληψη στον εργασιακό χώρο σύμφωνα με το ΕΛΙΝΥΑΕ είναι καθοριστικός παράγοντας ασφάλειας. Η ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης στον εργασιακό χώρο, ενώ οι διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών μπορούν να συνδυαστούν με τις δράσεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει κάνει μία βασική εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων, εξετάζοντας τις πλευρές που διεξάγεται η εργασία στην επιχείρηση, ώστε να ανιχνευθούν οι πηγές που μπορεί να προκαλέσουν τον κίνδυνο στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, να ληφθούν μέτρα πρόληψης για την προστασία των εργαζομένων και μέτρα μετρίασης ή εξάλειψης του κινδύνου.

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων σε μία επιχείρηση μπορεί να κινδυνεύει από τους ατυχηματικούς κινδύνους, τους έμμεσα και άμεσα ατυχηματικούς κινδύνους. Επίσης από μη ατυχηματικούς κινδύνους όπως είναι η πνευματική και σωματική κόπωση, το άγχος και η ψυχολογική βία αλλά και από εργονομικούς παράγοντες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*