Στο 1,9% η αύξηση των συμβόλαιων πληρωμάτων πλοίων

Σε νέα έρευνα, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος παραθέτει τα στοιχεία του 2018 που αφορούν στην ασφάλιση των πληρωμάτων πλοίων.

Όπως αποτυπώνεται στην έρευνα, το περασμένο έτος τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σημείωσαν αύξηση κατά 1,9%. Ειδικότερα, Συνολικά 1.015συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2018 (996 αντίστοιχα το 2017).

Δηλώθηκαν 1.436 ζημιές (1.611 το 2017) για τις οποίες πληρώθηκαν 0,7 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 1,5εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2017 ήταν 0,9 εκατ. € και 1,6 εκατ. €.

Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις μειώθηκαν σημαντικά σε πλήθος (-10,9%) και σε ποσό(-18,1%).

Επίσης, μείωση κατέγραψε το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (-5,1%).

Κανάλια διανομής

Η ποσοστιαία συμμετοχή των καναλιών διανομής, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων –μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

Αίτια για τις καταβληθείσες αποζημιώσεις

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία τα οποία συλλέχθηκαν για το 2018, διαπιστώνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν σε νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές περιθάλψεις.

Η παρακάτω ανάλυση προέρχεται από τα στοιχεία 3 εκ των 4 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στο συγκεκριμένο σκέλος του ερωτηματολογίου. Για τον λόγο αυτό, τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα του 2017 και των προηγουμένων ετών.

Ανάλυση αιτιών για τις εκκρεμείς αποζημιώσεις

Οι περισσότερες εκκρεμείς αποζημιώσεις αφορούν σε αίτια σχετικά με την πρόσκαιρη ανικανότητα (34,9%) και την νοσοκομειακή περίθαλψη (29,3%).

Δεν καταγράφηκαν εκκρεμείς αποζημιώσεις που να αφορούν σε γεγονότα σχετικά με μόνιμη ανικανότητα.

Η παρακάτω ανάλυση προέρχεται από τα στοιχεία 3 εκ των 4 ασφαλιστικών  επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στο συγκεκριμένο σκέλος του ερωτηματολογίου. Για τον λόγο αυτό, τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα του 2017 και των προηγουμένων ετών.

Οι συμμετέχοντες:

Κατάλογος Συμμετεχόντων

1.ΕΘΝΙΚΗ Α.Α.Ε.Γ.Α.

2.ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α. ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.

3.AXA Α.Α.Ε.

4. ERGO A.A.E.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*