Φόβοι για ενδεχόμενους τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία

Επιμέλεια: Βάιος Κρόκος

Η οικονομική επιβράδυνση θεωρείται ο κορυφαίος κίνδυνος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις συμμετεχόντων στην Παγκόσμια Έρευνα για τη Διαχείριση Κινδύνων 2019 της AON.

Οι ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά και το εμπόριο αποτελούν πρόκληση στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να επενδύσουν επαρκώς για την προετοιμασία της προστασίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και της συνέχισης των εργασιών τους.

Ποιες είναι όμως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην εκτίμηση και αντιμετώπιση των παραδοσιακών κινδύνων; Τι γίνεται με τις αναδυόμενες απειλές;

Στην εν λόγω έρευνα περιλαμβάνονταν μικρές επιχειρήσεις (κάτω από 1 δισ. δολ.), μεσαίες επιχειρήσεις (1 δισ. δολ.-15 δισ. δολ.) και μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 15 δισ. δολ.), περιλαμβανομένων και ερωτηθέντων από ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς, κρατικούς φορείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ζημιά στη Φήμη/Εμπορικό Σήμα, ως αποτέλεσμα της έκθεσης των επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Επιταχυνόμενος Ρυθμός Μεταβολής των Παραγόντων της Αγοράς ως απόρροια της αύξησης των προστατευτικών διεθνών εμπορικών πολιτικών, οι οποίες περιλαμβάνουν την αύξηση της ρυθμιστικής δραστηριότητας και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Στην Ευρώπη, οι τρεις πιο σημαντικοί κίνδυνοι είναι ο Επιταχυνόμενος Ρυθμός Μεταβολής των Παραγόντων της Αγοράς, που βρίσκεται στην πρώτη θέση, η Οικονομική Επιβράδυνση και οι Τιμές των Βασικών Εμπορευμάτων, στη δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα.

«Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, δυσκολεύονται να θέσουν προτεραιότητες στις προσπάθειές τους για τη διαχείριση κινδύνων, εν μέσω των μεγάλων αλλαγών που διαδραματίζονται και της αβεβαιότητας που επικρατεί» σημείωνε ο Rory Moloney, διευθύνων σύμβουλος της Global Risk Consulting.

«Αυτό που κάποτε αποτελούσε μια δοκιμασμένη στρατηγική για τον μετριασμό των κινδύνων, δηλαδή η χρήση δεδομένων του παρελθόντος για την πρόβλεψη του μέλλοντος, αποτελεί πλέον πρόκληση, που, σε συνδυασμό με μια παγκόσμια οικονομία που γίνεται περισσότερο ανταγωνιστική, οδηγεί την αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων στο χαμηλότερο επίπεδό της. Ως αποτέλεσμα, τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πρέπει να ακολουθήσουν μια διαφορετική προσέγγιση από ό,τι στο παρελθόν».

Τα στοιχεία και οι προβλέψεις για το σύνολο του 2019 εδράζονται στους τελευταίους μήνες του προηγούμενου έτους.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για μια περίοδο τεράστιας αβεβαιότητας διεθνώς, που τροφοδοτήθηκε από την πτώση των χρηματιστηριακών αγορών, τις πολεμικές πρακτικές, τις επιθετικές ρυθμιστικές δράσεις, τις μαζικές ανακλήσεις προϊόντων, τον ενεργό κύκλο φυσικών καταστροφών, τις εκτεταμένες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και τα εταιρικά σκάνδαλα.

Αυτοί οι ευρύτεροι μακροοικονομικοί κίνδυνοι, σε συνδυασμό με την ταχύτητα της τεχνολογικής αλλαγής, συμβάλλουν στην αυξανόμενη σημαντικότητα των νέων απειλών, που μπορούν να διαταράξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στο σύνολό τους.

Ως αποτέλεσμα, το ένα τρίτο των 15 κορυφαίων κινδύνων είναι νεοεισερχόμενοι στη λίστα και σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Επιταχυνόμενος Ρυθμός Μεταβολής των Παραγόντων της Αγοράς και οι Ανατρεπτικές Τεχνολογίες.

 Μη ασφαλίσιμοι κίνδυνοι ο ανταγωνισμός και η οικονομική επιβράδυνση

 Οι risk managers αναφέρουν το χαμηλότερο επίπεδο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων τα τελευταία 12 χρόνια, καθώς πολλοί από τους κορυφαίους κινδύνους, όπως η Οικονομική Επιβράδυνση και ο Αυξανόμενος Ανταγωνισμός, είναι μη ασφαλίσιμοι.

Ως αποτέλεσμα, οι risk managers χρειάζεται να δώσουν περισσότερη προσοχή στη διαχείριση των κινδύνων έναντι της μετακύλισής τους, προκειμένου να μετριάσουν αυτές τις απειλές και να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους από πιθανή αστάθεια.

«Οι διαφορές στα αποτελέσματα της φετινής έρευνας δείχνουν ότι οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων πρέπει να εξελιχθούν, ώστε να απευθύνονται στο σύνολο της επιχείρησης» πρόσθεσε ο Moloney.

«Αυτά, σε συνδυασμό με τη χρήση δεδομένων και αναλυτικών στοιχείων πρόβλεψης, μπορούν να προσφέρουν αξιολογήσιμη πληροφόρηση, που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προστατεύσουν την κερδοφορία τους, ενώ παράλληλα θα τους δώσει τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις επιταχυνόμενες αλλαγές και τις οικονομικές διακυμάνσεις».

Από την έρευνα προκύπτουν τα εξής βασικά ευρήματα:

  • Η Γήρανση του Εργατικού Δυναμικού ανεβαίνει στη σχετική κατάταξη από την 37η θέση που βρισκόταν το 2017 στην 20ή θέση το 2019 και προβλέπεται ότι θα ανέβει στη 13η θέση έως το 2022. Συνολικά, η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την έλλειψη εργατικού δυναμικού όχι μόνο μεταβάλλουν την κοινωνική και οικονομική πορεία μιας χώρας, αλλά δημιουργούν επίσης αστάθεια στις επιχειρήσεις.
  • Η Αλλαγή του Κλίματος ανεβαίνει από την 45η θέση που βρισκόταν το 2017 στην 31η θέση το 2019, καθώς η συχνότητα και η σοβαρότητα των φυσικών καταστροφών συμβάλλουν στην αυξανόμενη ανησυχία για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στην παγκόσμια οικονομία.
  • Οι Επιθέσεις στον Κυβερνοχώρο/Παραβιάσεις Δεδομένων κατατάσσονται στην 6η θέση και αναμένεται να αποτελέσουν τον τρίτο πιο σημαντικό κίνδυνο έως το 2022. Οι Κυβερνοκίνδυνοι συνεχίζουν να βρίσκονται στην 1η θέση στη Βόρεια Αμερική και για πρώτη φορά προβλέπεται να είναι στους 10 κορυφαίους κινδύνους για τη Λατινική Αμερική. Προβλέπεται επίσης ότι στην Ευρώπη θα ανέβει από την 8η στην 4η θέση, ενώ στη Μέση Ανατολή και την Αφρική αναμένεται να ανέβει από την 8η στη 2η θέση.
  • Οι Ανατρεπτικές Τεχνολογίες δημιουργούν αυξανόμενη ανησυχία για τους ερωτηθέντες της έρευνας, καθώς από την 20ή θέση το 2017 ανεβαίνουν στην 14η το 2019, παγκοσμίως. Η τάση αυτή απεικονίζει τους 10 κορυφαίους κινδύνους για το 50% όλων των κλάδων δραστηριότητας.

Αναδημοσίευση από το IW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*