Έκθεση φερεγγυότητας Prime Insurance:  Στο 100% ο δείκτης κάλυψης SCR στις 31/03  

Η Prime Insurance Company Ltd ανήρτησε την έκθεση φερεγγυότητας και οικονομικής κατάστασης  για το έτος 2018, με την οποία ενημερώνει ότι ο δείκτης κάλυψης SCR στις 31.12.2018 ήταν 91%. Μια σειρά διορθωτικών μέτρων και ενεργειών πραγματοποιήθηκε στις αρχές του έτους, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική μείωση του λειτουργικού κινδύνου SCR. Σαν αποτέλεσμα, ήταν ο δείκτης κάλυψης SCR στις 31.03.2019  να φτάσει το 100%.

Mεταξύ άλλων η έκθεση αναφέρει:

Ο δείκτης κάλυψης SCR στις 31.12.2018 ήταν 91%. Μια σειρά διορθωτικών μέτρων και ενεργειών πραγματοποιήθηκε στις αρχές του έτους, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική μείωση του λειτουργικού κινδύνου SCR. Σαν αποτέλεσμα, ήταν ο δείκτης κάλυψης SCR στις 31.03.2019  να φτάσει το 100%.

Η εταιρία έχει δεσμευτεί να εκτελέσει περαιτέρω βελτιώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την εισαγωγή μετοχών στο κεφάλαιο και τη βελτίωση της ευρωστίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα περαιτέρω μείωση του SCR για λειτουργικούς κινδύνους.

Συνεπώς, προβλέπουμε η κάλυψη SCR να υπερβαίνει το 115% έως τον Σεπτέμβριο του 2019.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*