Εγκύκλιος Βούρδα: Πώς θα γίνεται η ειδική ασφαλιστική κάλυψη των υποψήφιων οδηγών

Εγκύκλιο εξέδωσε η Γ.Γ. Μεταφορών, με την οποία ορίζεται το καθεστώς ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης των υποψήφιων οδηγών.

Eπί της ουσίας γίνονται αποδεκτές οι προτάσεις της ΕΑΕΕ για το μεταβατικό – τουλάχιστον – στάδιο έτσι ώστε να δοθεί λύση στο ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με τη μη πραγματοποίηση εξετάσεων για δίπλωμα οδήγησης.

Βάσει της εγκυκλίου για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών:

1.Oι τρίτοι ζημιωθέντες από τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο εκπαιδευόμενος οδηγός με το εκπαιδευτικό όχημα θα καλύπτονται, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος, από την ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης.

  1. Η αποκατάσταση τυχόν υλικών ζημιών του ίδιου του οχήματος του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά με την παροχή ασφάλισης σύμφωνα με όρους (̟π.χ. απαλλαγή) που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Εξυπακούεται ότι και στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη δίδεται με τους όρους και προϋποθέσεις που παρέχεται η ασφάλιση αστικής
  2. Στην κάλυψη των ιδίων ζημιών του εκπαιδευτικού οχήματος μπορεί να προστεθεί όρος – επέκταση μέχρι την επισκευή του οχήματός του για όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων. Όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις θα παρέχονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατόπιν εκτίμησης του σχετικού κινδύνου και ανάλογης τιμολόγησης.

Πατήστε στο παρακάτω link για να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο

353843_2019 – 216678 – Εγκύκλιοι

Διαβάστε επίσης:

Το Κουβάρι με τα διπλώματα οδήγησης, η ΕΑΕΕ, το ΕΕΑ και η ΠΟΕΟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*