Ετήσια έκθεση ΕΕΑΕ: Η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά – Μεγέθη και Τάσεις

Τις τάσεις και τα μεγέθη στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά καταγράφει η ετήσια έκθεση της ΕΕΑΕ για το έτος 2018.

Η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά εκμεταλλεύτηκε το βελτιούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον και αύξησε το 2017 την παραγωγή ασφαλίστρων κατά 4,7% συνολικά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η συμμετοχή του κλάδου στο 7,53% επί του ΑΕΠ, καθώς και το μέσο κατά κεφαλήν ασφάλιστρο στα 2.030 €.  Το 2017, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις παρέμειναν ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στην Ευρώπη. Το συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επιχειρήσεων μεγάλωσε κατά 2% το 2017 και ξεπέρασε τα 10 τρισ. €.

Το 2017 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ εκτιμάται ότι ανήλθε σε 2,4% – ο υψηλότερος ρυθμός μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση πριν από δέκα περίπου χρόνια – ενώ αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρά σε 2,3% το 2018. Οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και η βελτίωση της αγοράς εργασίας, στην οποία συνέβαλε και η ωρίμανση των μεταρρυθμίσεων τα τελευταία έτη σε πολλές χώρες-μέλη, υπήρξαν οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι στήριξαν την εγχώρια ζήτηση το 2017 και αναμένεται να συνεχίσουν να έχουν ευνοϊκή επίδραση και το 2018. Η εξωτερική ζήτηση προβλέπεται επίσης να είναι ενισχυτικός παράγοντας της ανάπτυξης, παρά την ανατίμηση του ευρώ, υπό την επίδραση της ευνοϊκής διεθνούς οικονομικής συγκυρίας.

Η ιδιωτική κατανάλωση εξακολούθησε να είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης το 2017 και αναμένεται να  παραμείνει και το 2018, καθώς η επίδραση από την προβλεπόμενη επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης – από τα υψηλά επίπεδα των δύο τελευταίων ετών – θα αντισταθμιστεί από τη μέτρια επιτάχυνση των μισθών, μετά από μια σχετικώς μακρά περίοδο συγκράτησης των μισθολογικών αυξήσεων.

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις παρουσίασαν κάποια δυναμική τα τελευταία έτη, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τους αρνητικούς ή υποτονικούς ρυθμούς μετά την κρίση, και αναμένεται να αυξηθούν με ρυθμό πλησίον του 5% το 2018, στηριζόμενες στις ευνοϊκές χρηματοδοτικές συνθήκες και στη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Η βελτίωση της αγοράς εργασίας στη ζώνη του ευρώ συνεχίστηκε το 2017, παράλληλα με την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 8,7% του εργατικού δυναμικού το Δεκέμβριο, το χαμηλότερο από τον Ιανουάριο του 2009, και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 9,1% σε μέσα ετήσια επίπεδα (έναντι 10,0% το 2016). Η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση του ποσοστού ανεργίας αναμένεται να συνεχιστούν και το 2018, αν και με χαμηλότερους ρυθμούς, αντανακλώντας την εμφάνιση ελλείψεων σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε ορισμένες χώρες και τη μικρή επιτάχυνση της μισθολογικής δαπάνης ανά μισθωτό.

Έτσι, το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να υποχωρήσει στο 8,4%, σε μέσα επίπεδα, το 2018.

Ο πληθωρισμός, μετρούμενος με τον ΕνΔΤΚ, κινήθηκε το 2017 σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα από ό,τι το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας κυρίως την άνοδο των διεθνών τιμών των καυσίμων, και διαμορφώθηκε σε 1,5% σε μέσα επίπεδα, έναντι 0,2% το 2016. Το 2018 ο πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει ελαφρά σε 1,4%, καθώς η επίδραση της βάσης σύγκρισης της ενεργειακής συνιστώσας θα έχει αρνητική συμβολή στον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα. Ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί σταδιακά ανοδικά στη συνέχεια, ενισχυόμενος από τη διευκολυντική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, την εύρωστη

οικονομική δραστηριότητα και την προβλεπόμενη αύξηση του κόστους εργασίας, καθώς θα μειώνεται ο βαθμός υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*