Υπουργείο Υγείας, πρόσοψη κτιρίου

Εφαρμοστικές για Φαρμακεία, Οπτικά, Ειδική Αγωγή και οι κλειστοί τους προϋπολογισμοί

Εκκρεμότητες της Δ’ αξιολόγησης κλείνει η Αριστοτέλους εκδίδοντας τις Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή διατάξεων του σχετικού νόμου που ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ την περασμένη εβδομάδα. Μεταξύ αυτών, η ΥΑ για τη διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών – γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ, αλλά και ο καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία.

Νόμος Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις

Ο Ανδρέας Ξανθός, με Υπουργική Απόφαση, ρυθμίζει την ελάχιστη ποσότητα των αποθεμάτων των γενοσήμων φαρμάκων που θα πρέπει να διαθέτει κάθε φαρμακείο, κατ’εφαρμογή του άρθρου 26 του Νόμου 4549/2018. Ειδικοτερα,  προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι “κάθε ιδιωτικό φαρμακείο υποχρεούται να διαθέτει ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γενοσήμου φαρμάκου ανά θεραπευτική κατηγορία, για όσες δραστικές ουσίες περιλαμβάνονται στη λίστα δραστικών ουσιών που καταρτίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ”.

Η λίστα θα πρέπει να δημοσιεύεται το αργότερο έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους στη σελίδα του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ και να κοινοποιείται στους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους. Κατ’ εξαίρεση φέτος η λίστα θα πρέπει να έχει αναρτηθεί έως 29.06.2018, με βάση τα στοιχεία πωλήσεων των ιδιωτικών φαρμακείων του έτους 2017, αφού η διαδικασία τίθεται σε ισχύ από 1 Ιουλίου.

Φαρμακεία Ελάχιστες Ποσότητες

Ο Παύλος Πολάκης, από την πλευρά του, με άλλη Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, προσδιορίζει τη διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών – γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ, κατ’εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 4549/2018. Ειδικότερα, η Υπουργική Απόφαση αφορά στην ειδική γνωμάτευση, ενός είδους voucher, που θα αφορά στη δαπάνη για την προμήθεια γυαλιών οράσεως από οπτικούς, προσπερνώντας το εμπόδιο που προκύπτει από την απουσία σύμβασης, για τον εξορθολογισμό της αντίστοιχης δαπάνης. Αναλόγως και για τις παροχές υπηρεσιών ειδικής αγωγής.

Για τα οπτικά η χορήγηση και αποζημίωση γίνεται κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης που έχει εκδοθεί, μέσω ηλεκτρο- νικής εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ, από ιατρό-οφθαλμίατρο και κατόπιν ελέγχου από ελεγκτή ιατρό, ενώ για την ειδική αγωγή οι ιατροί που εκδίδουν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις είναι παιδίατροι, παιδοψυχίατροι, νευρολόγοι-ψυ- χίατροι, ψυχίατροι και νευρολόγοι. Η γνωμάτευση δύναται, κατ’ επιλογή του θεράποντος ιατρού, να εκδίδεται είτε ως «πακέτο» ειδικής αγωγής είτε μεμονωμένα ανά πράξη οπότε ανάλογα εκδίδεται και ο αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων. Αν υπάρξει υπέρβαση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης, βάσει ΕΚΠΥ, τότε το ποσό της υπέρβασης αφαιρείται αναλογικά από κάθε θεραπευτική πράξη. Εαν υπάρχει συνολική υπέρβαση του ορίου της δαπάνης τότε θα αναζητείται από τα καταστήματα οπτικών ειδών και τους παρόχους ειδικής αγωγής αντίστοιχα, ενώ ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback), με τη διαδικασία να περιγράφεται στην ΥΑ, που τίθεται σε ισχύ από 1η Αυγούστου.

Γυαλιά Οράσεως και Ειδική Αγωγή

Την ίδια ημέρα, ο Αναπληρωτής Υπουργος Υγείας εξέδωσε άλλη μια Απόφαση με την οποία προσδιορίζει τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ για το 2018. Σε αυτόν τον κατάλογο εντάσσονται πλέον τα οπτικά είδη, των οποίων ο κλειστός προϋπολογισμός προσδιορίζεται στα 50 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, επανοπροσδιορίζεται το όριο της δαπάνης για την ειδική αγωγή ο οποίος φέρεται αυξημένος συγκριτικά με την προηγούμενη απόφαση. Από τα 67 εκατ. ευρώ ο κλειστός προϋπολογισμός ορίζεται στα 80 εκατ. ευρώ για το 2018.

Παράλληλα, στην Απόφαση γίνεται αναφορά και σε ακόμη μία διάταξη του νόμου των προαπαιτουμένων, το άρθρο 21 που προβλέπει την ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ με πίστωση από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).  Ειδικότερα, οι δαπάνες των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Ν.Π.Ι.Δ.- φορέων υποστήριξης αναπηρίας, θα καλύπτονται από πιστώσεις που θα μεταβιβάζει ο ΟΠΕΚΑ, με ανώτατο όριο δαπάνης τα 50 εκατ. ευρώ.

Επιτρεπόμενα Όρια Δαπανών ΕΟΠΥΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*