Στο “μικροσκόπιο” του ΕΟΠΥΥ η υπόθεση παράνομης παροχής υπηρεσιών τηλεϊατρικής

Στο “μικροσκόπιο” του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)τέθηκαν οι καταγγελίες ασφαλισμένων, περί νομιμότητας λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών τηλεϊατρικής που σχετίζονται με ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων, φαρμάκων, ηλεκτρονική γνωμάτευση αναρρωτικής άδειας κ.ά., χωρίς να έχει προηγηθεί επίσκεψη και εξέταση του ασφαλισμένου από γιατρό.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους, προβαίνουν άμεσα στη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και στην επιβολή, κατά παντός εμπλεκόμενου, των κατάλληλων διοικητικών και λοιπών κυρώσεων για την αποκατάσταση της ζημιάς που ενδεχομένως έχει προκληθεί εις βάρος του Οργανισμού. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πρόκειται για σημαντική υπόθεση συστηματικής παραβίασης του θεσμικού πλαισίου και της ιατρικής δεοντολογίας, ο Οργανισμός θα ζητήσει την περαιτέρω διεξαγωγή ελέγχου από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και θα επεκτείνει τον έλεγχο και σε συνεργαζόμενους γιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και λοιπές υγειονομικές δομές που συνεργάζονται με αυτά τα δίκτυα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ

Μετά από καταγγελίες ασφαλισμένων μας και σχετικά δημοσιεύματα, διερευνάται από τον Οργανισμό και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα η νομιμότητα λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών τηλεϊατρικής που αφορούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων, φαρμάκων, την ηλεκτρονική γνωμάτευση αναρρωτικής άδειας κ.α  χωρίς να έχει προηγηθεί επίσκεψη και εξέταση του ασφαλισμένου από Ιατρό.

Περισσότερα στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*