Λογότυπο ΠΣΑΣ

Γιατί δεν εμφανίζομαι στο Μητρώο ενώ είμαι ενεργός ασφαλιστικός διαμεσολαβητής;

Το Γενικό Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών βγήκε πρόσφατα στον αέρα, ορισμένοι ωστόσο δεν βρήκαν τον εαυτό τους καταχωρημένο. Ο κυριότερος λόγος, επισημαίνει ο ΠΣΑΣ, ήταν ότι δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ ή υπήρχε κάποιο λάθος στην εγγραφή τους στο τοπικό επιμελητήριο.

Στο παρακάτω σύντομο βίντεο ο ΠΣΑΣ δείχνει πώς οι διαμεσολαβητές μπορούν εύκολα να ελέγξουν αν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ και, εφόσον διαπιστώσουν πως δεν είναι, να κάνουν γρήγορη ηλεκτρονική εγγραφή ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα.

Οι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ θα πρέπει να ελέγξουν την εγγραφή τους στο τοπικό επιμελητήριο.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση λάθους, ο Σύνδεσμος προτείνει στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους αρμόδια επιμελητήρια, ενημερώνοντας παράλλληλα την ΚΕΕΕ (στοιχεία επικοινωνίας: http://insuranceregistry.uhc.gr/Contact).

Προϋπόθεση, καταλήγει ο ΠΣΑΣ, είναι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να είναι εγγεγραμμένος στο επιμελητήριο όπου ανήκει, όπως επίσης και στο ΓΕΜΗ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*