Αύξηση ασφαλίστρων υγείας: H EAΔΕ παίρνει θέση…

Η Διοίκηση της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος – ΕΑΔΕ, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του κλαδικού ασφαλιστικού τύπου, όπου ορθά επισημαίνεται η εξαιρετικά ανησυχητική διάσταση που έχει λάβει η υπέρμετρη αύξηση των ασφαλίστρων υγείας σε προγράμματα με μακροχρόνια διάρκεια (ισόβια προγράμματα υγείας), την αναφορά σε ΜΜΕ περί μεσοσταθμικών αυξήσεων 14% στα ασφάλιστρα υγείας το έτος 2024, αλλά και τα καθημερινά μηνύματα έντονης δυσαρέσκειας που λαμβάνουμε από τους  πελάτες μας, αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στην παρακάτω ανακοίνωση:

«Δηλώνουμε την αντίθεση μας και δεν συμμεριζόμαστε την επικρατούσα άποψη ότι η πρακτική αυτή αποτελεί τον μόνο τρόπο της  διατήρησης επαρκούς ασφαλίστρου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών εταιριών σε εκτέλεση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης στην περίπτωση αποζημίωσης του ασφαλισμένου.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες σχετικές ανακοινώσεις μας άλλα και σε κάθε συνάντηση με αρμόδιους φορείς και αρχές της ασφαλιστικής αγοράς, ως ένα από τα προτεινόμενα επείγοντα  μέτρα είναι ο επαναπροσδιορισμός  των συμβάσεων μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οι οποίες συμβάσεις τούς επιτρέπουν προφανώς την εφαρμογή επιλεκτικών τιμολογιακών πολιτικών μεταξύ του ιδιώτη ασθενή και του ασθενή ασφαλισμένου μέσω ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να υπάρχουν χρεώσεις προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες με ποσοστό προσαύξησης 60% του τιμοκαταλόγου ιδιώτη, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα αποζημιώσεων (loss ratio) και κάτ. επέκταση την επιβαλλόμενη ετήσια αύξηση ασφαλίστρου, πέραν των συμφωνημένων στους όρους των συμβολαίων.

Είναι πολύ λυπηρό ασφαλισμένοι με ιδιωτικά προγράμματα υγείας, οι οποίοι σήμερα είναι σε ηλικία μη ασφαλίσιμη, ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, να αναγκάζονται να διακόπτουν την ασφάλισή τους εξαιτίας των υπέρογκων σωρευτικά αυξήσεων στα ασφάλιστρά τους.

Σημειώνουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου 2α του Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως νόμος μετά την διετή εφαρμογή του, αποδεικνύεται  προβληματικός, καθώς τις περισσότερες φορές προκαλεί υπέρμετρη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, σε βάρος των καταναλωτών/ασφαλισμένων, παρέχοντας τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες υπό όρους και προϋποθέσεις να προχωρούν  μονομερώς σε αναπροσαρμογή ασφαλίστρων των μακροχρόνιων ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας, σε βάρος των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ασφαλισμένων/καταναλωτών και, κατά κοινή ομολογία έγκριτων νομικών, η εν λόγω νομοθεσία έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ με άλλες διατάξεις της ισχύουσας εθνικής αλλά και ενωσιακής νομοθεσίας, με την κρατούσα νομολογία των δικαστηρίων αλλά και με γενικές αρχές δικαίου, όπως οι αρχές της διαφάνειας και της καλής πίστης»

Το Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος – ΕΑΔΕ, ανταποκρινόμενο με ευθύνη στον θεσμικό του ρόλο, θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση αυτού του σοβαρού ζητήματος και θα προχωρήσει σε όποια ενέργεια προταθεί ως η καταλληλότερη από τους νομικούς, για την προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων μας και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.