Συστήματα ελάχιστου εισοδήματος για πρόσβαση σε κοινωνικές & δημόσιες υπηρεσίες

Η θέσπιση ελάχιστου εισοδήματος είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να εξαλειφθεί η φτώχεια, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές στο σχέδιο ψηφίσματος που θα συζητηθεί τη Δευτέρα και θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τρίτη.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη θεσπίσει συστήματα ελάχιστου εισοδήματος, ωστόσο δεν προσφέρουν επαρκή στήριξη σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν διάφορα μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος και τονίζουν τη σημασία του συνδυασμού της οικονομικής στήριξης με την ευκολότερη πρόσβαση στις κοινωνικές και δημόσιες υπηρεσίες, όπως η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση.

Σε συνέχεια της οικονομικής κρίσης, σχεδόν 120 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ εξακολουθούν να διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (στοιχεία 2015). Τα παιδιά, οι γυναίκες, οι άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα άτομα με αναπηρίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

Συζήτηση: Δευτέρα 23 Οκτωβρίου

Ψηφοφορία: Τρίτη 24 Οκτωβρίου

Διαδικασία:  μη νομοθετικό ψήφισμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*