Ισχυρή συνεργασία Europrotection με Arch Capital Group

της Ελενας Ερμείδου

Συνεργασία με την Arch Capital Group υπέγραψε η Europrotection η οποία λειτουργεί με άδεια Μεσίτη Ασφαλίσεων και όχι ως Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) με στόχο την ενίσχυση της εταιρείας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή.

Η συνεργασία αφορά την αντασφάλιση του προγράμματος Drive Care το οποίο έχει δημιουργηθεί από δύο πρωτασφαλιστικές: την 2η Αλληλοασφαλιστική Συνεταιριστική Βορείου Ελλάδος, Θράκης και Θεσσαλίας και την Ελληνική Αλληλοασφαλιστική Συνεταιριστική Ιδιοκτητών Οχημάτων ΙΧ & ΔΧ.

Στόχος της Europrotection το καλό τεχνικό αποτέλεσμα μέσα από έναν καλό κύκλο καλών πελατών.

Η Europrotection λειτουργεί με κεφάλαιο 1.200.000 το οποίο στοχεύει να το διπλασιάσει, στο χαρτοφυλάκιο της έχει 300.000 πελάτες ενώ, έχει μέχρι τώρα καταβάλλει 100.000 αποζημιώσεις.

Η Arch είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική υποθηκών στο κόσμο. Το 58% της παραγωγής προέρχεται από πρωτασφαλίσεις και το 30% από αντασφαλίσεις. Τα κέρδη της ανέρχονται σε 600 εκατ. δολάρια και διαθέτει βαθμολόγηση βαθμολόγηση Α+.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*