Μαθήματα ασφάλισης XV: Προαιρετικές ασφαλίσεις οχημάτων

Τι προσφέρουν οι προαιρετικές ασφαλίσεις οχημάτων;

Πέρα από την υποχρεωτική από τον νόμο κάλυψη, οι ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν πλήθος προαιρετικών ασφαλίσεων για το όχημά σας. Με αυτές μπορείτε να καλυφθείτε και για ζημιές που δεν περιλαμβάνονται στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Έτσι, απολαμβάνετε μεγαλύτερη προστασία.

Οι πιο σημαντικές από τις προαιρετικές καλύψεις είναι οι ακόλουθες:

* η μικτή ασφάλιση ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από ατύχημα, ακόμα και εάν βαρύνεστε εσείς με την υπαιτιότητα του ατυχήματος
* η ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη
* η ασφάλιση ολικής ή και μερικής κλοπής αυτοκινήτου, με την οποία αποζημιώνεστε σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου σας
* η κάλυψη ζημιών στα υάλινα μέρη του αυτοκινήτου σας
* η κάλυψη ζημιών στο αυτοκίνητό σας από φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, σεισμό, πλημμύρα κλπ)
* η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από τρομοκρατικές ενέργειες
* η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από κακόβουλες ενέργειες τρίτων
* η κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σας κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών
* η κάλυψη εξόδων ενοικίασης αυτοκινήτου
* η κάλυψη υλικών ζημιών του αυτοκινήτου σας από την πρόκληση ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα
Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικές για την πληρέστερη προστασία σας είναι και οι παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις που μπορεί να συνοδεύουν την ασφάλιση του οχήματός σας:
* η κάλυψη οδικής βοήθειας
* η κάλυψη νομικής προστασίας
* η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού

Τι καλύπτει η μικτή ασφάλιση; Τι είναι η “απαλλαγή” και σε τι με ωφελεί;

Με τη μικτή ασφάλιση, η ασφαλιστική σας εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει και τις υλικές ζημίες του δικού σας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και στην περίπτωση που είστε εσείς ο υπεύθυνος για το τροχαίο ατύχημα.

“Απαλλαγή” είναι το χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία ως αποζημίωση και επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας. Συνεπώς, αν η ασφάλιση συμφωνήθηκε με “απαλλαγή” του ασφαλιστή για ορισμένο ποσό ανά ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται μόνο για την τυχόν περάν του ποσού της απαλλαγής ζημία.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ύψος της “απαλλαγής” επηρεάζει πτωτικά το ύψος των ασφαλίστρων. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η “απαλλαγή” που θα συμφωνήσετε με την εταιρία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε.

Από το iknow-insurance.gr της ΕΑΕΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*