Ασπίς: Ενημέρωση για τη διαδικασία των προκαταβολών

Τα δικαιολογητικά τους καλούνται να ετοιμάσουν όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα δικαιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος από συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value, προκειμένου να λάβουν προκαταβολή από την εκκαθάριση των εταιρειών έναντι των ποσών που τους οφείλονται:

  • υπεύθυνη δήλωση
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης με τον αριθμό ΙΒΑΝ και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρείας, Βασ. Σοφίας 60 & Παπαδιαμαντοπούλου, Αθήνα 11528 (μετρό Μέγαρο) είτε απευθείας είτε συστημένα ή με courier. Ο φάκελος πρέπει να αναγράφει ως παραλήπτη: «Υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ή COMMERCIAL VALUE».

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας k2, οι προκαταβολές θα είναι σε ποσοστό 10%-12% για τους κατόχους συμβολαίων Ασπίς και 60%-65% για τους κατόχους συμβολαίων Commercial Value. Η διαφορά οφείλεται στο μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαθέτει η κάθε ασφαλιστική εταιρεία σε σχέση με τις υποχρεώσεις της.

Όσοι έχουν κάνει ανακοπή και η υπόθεσή τους εκκρεμεί δικαστικά δεν θα κάνουν ακόμα καμία ενέργεια μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους. Όμως όσοι έχουν κάνει ανακοπή διότι τους αναγνωρίστηκε μικρότερο ποσό από αυτό που δικαιούνται θα λάβουν προκαταβολή από το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα και για το υπόλοιπο θα περιμένουν την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο αρχείο: ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!