Διαγωνισμός για την ασφάλιση κινητής-ακίνητης περιουσίας του Δ. Πειραιά

Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη προσφορά προκήρυξε ο δήμαρχος Πειραιά, για την ασφαλιστική κάλυψη της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου το διάστημα 15 Οκτωβρίου 2016 έως 15 Οκτωβρίου 2017, με προϋπολογισμό δαπάνης 198.828 ευρώ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από 13 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο 321633_2016 – 199321 – Εγκύκλιοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*